[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД РАСПИСУЈУ ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМАЗА ДОДЕЛУСУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИММЕСТИМА ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба). Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: * млади до 30 година старости – без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао траже дуже од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског старања * старији од 50 година који имају статус вишка запослених * Роми * особе са инвалидитетом * радно способни корисници новчане социјалне помоћи * дугорочно незапослени * жртве породичног насиља. Преукључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законскихи услова овог јавног позива за незапослено лице. Више информација о јавном позиву, као и потребне формуларе можете преузети на банеру НСЗ-а (на слицици лево).

<<< назад ...

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.