[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Локална самоуправа > Документа > Буђет општине

     Буџет општине

Буџет општине за 2023. годину

 • Одлуку о буџету општине Босилеград за 2023.годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету за 2023. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I ребалансу буџета општине Босилеград за 2023. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о II ребалансу буџета општине Босилеград за 2023. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о IV ребалансу буџета општине Босилеград за 2023. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о V ребалансу буџета општине Босилеград за 2023. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Јавни позив за учешће у јавној расправи нацрта одлуке о Буџету општине Босилеград за 2023.годину са пројекцијом за 2024. и 2025 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Нацрт одлуке о Буџету општине Босилеград за 2023.годину са пројекцијом за 2024. и 2025 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 1: Преглед броја запослених буџетских корисника и средстава за плате у 2023 години у XLSX формату можете скинути овде.

Буџет општине за 2022. годину

 • Одлуку о буџету општине Босилеград за 2022.годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I ребалансу буџета општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о II ребалансу Буџета општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о III ребалансу Буџета општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о IV ребалансу Буџета општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о V ребалансу Буџета општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о VI ребалансу Буџета општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ 3-месечни извештај о извршењу буџетa општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ 6-месечни извештај о извршењу буџетa општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ 9-месечни извештај о извршењу буџетa општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.

Буџет општине за 2021. годину

 • Електронску верзију документа Буџет општине Босилеград за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I ребалансу буџета општине Босилеград за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о II ребалансу буџета општине Босилеград за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о V ребалансу буџета општине Босилеград за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о VII ребалансу буџета општине Босилеград за 2021.годину у PDF формату можете скинути овде.

Буџет општине за 2020. годину

 • Документ Грађански буџет општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Електронску верзију документа Буџет општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I ребалансу Буџета општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o II ребалансу буџета општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o III ребалансу буџета општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању завршног рачуна буџета општине босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.

Буџет општине за 2019. годину

 • Електронску верзију документа Службена бележка са јавне расправе за Буџет општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ Грађански буџет општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Електронску верзију документа Буџет општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ Образложење буџета општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I. ребалансу буџетa општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ Образложење I. ребаланса буџетa општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о II. ребалансу буџетa општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ Образложење II. ребаланса буџетa општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ Месечни извештај о извршењу буџетa општине Босилеград за I месец 2019. године у XLSX формату можете скинути овде.
 • Документ Кумулативни месечни извештај о извршењу буџетa општине Босилеград за I месец 2019. године у XLSX формату можете скинути овде.
 • Документ Кумулативни месечни извештај о извршењу буџетa општине Босилеград за I-III месец 2019. године у XLSX формату можете скинути овде.
 • Одлуку о IV ребалансу буџетa општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о V ребалансу буџетa општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o усвајању Завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.

Буџет општине за 2018. годину

 • Електронску верзију документа Буџет општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I. ребалансу буџетa општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ 6-месечни извештај о извршењу буџетa општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ 9-месечни извештај о извршењу буџетa општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о усвајању завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.

Буџет општине за 2017. годину

 • Електронску верзију документа Буџет општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I ребалансу буџетa општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о II. ребалансу буџетa општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о III. ребалансу буџетa општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.

Буџет општине за 2016. годину

 • Електронску верзију документа Буџет општине Босилеград за 2016. годину у PDF формату можете скинути овде.

Буџет општине за 2015. годину

 • Електронску верзију документа Буџет општине Босилеград за 2015 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Електронску верзију документа Први ребаланс буџета општине Босилеград за 2015 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Електронску верзију документа Други ребаланс буџета општине Босилеград за 2015 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Електронску верзију документа Трећи ребаланс буџета општине Босилеград за 2015 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Електронску верзију документа Пети ребаланс буџета општине Босилеград за 2015 годину у PDF формату можете скинути овде.
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker