[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Локална самоуправа > Документа > Буђет општине

     Буџет општине

Буџет општине за 2021. годину

 • Електронску верзију документа Буџет општине Босилеград за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I ребалансу буџета општине Босилеград за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.

Буџет општине за 2020. годину

 • Документ Грађански буџет општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Електронску верзију документа Буџет општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I ребалансу Буџета општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o II ребалансу буџета општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o III ребалансу буџета општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању завршног рачуна буџета општине босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.

Буџет општине за 2019. годину

 • Електронску верзију документа Службена бележка са јавне расправе за Буџет општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ Грађански буџет општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Електронску верзију документа Буџет општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ Образложење буџета општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I. ребалансу буџетa општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ Образложење I. ребаланса буџетa општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о II. ребалансу буџетa општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ Образложење II. ребаланса буџетa општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ Месечни извештај о извршењу буџетa општине Босилеград за I месец 2019. године у XLSX формату можете скинути овде.
 • Документ Кумулативни месечни извештај о извршењу буџетa општине Босилеград за I месец 2019. године у XLSX формату можете скинути овде.
 • Документ Кумулативни месечни извештај о извршењу буџетa општине Босилеград за I-III месец 2019. године у XLSX формату можете скинути овде.
 • Одлуку о IV ребалансу буџетa општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о V ребалансу буџетa општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o усвајању Завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.

Буџет општине за 2018. годину

 • Електронску верзију документа Буџет општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I. ребалансу буџетa општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ 6-месечни извештај о извршењу буџетa општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ 9-месечни извештај о извршењу буџетa општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о усвајању завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.

Буџет општине за 2017. годину

 • Електронску верзију документа Буџет општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I ребалансу буџетa општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о II. ребалансу буџетa општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о III. ребалансу буџетa општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.

Буџет општине за 2016. годину

 • Електронску верзију документа Буџет општине Босилеград за 2016. годину у PDF формату можете скинути овде.

Буџет општине за 2015. годину

 • Електронску верзију документа Буџет општине Босилеград за 2015 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Електронску верзију документа Први ребаланс буџета општине Босилеград за 2015 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Електронску верзију документа Други ребаланс буџета општине Босилеград за 2015 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Електронску верзију документа Трећи ребаланс буџета општине Босилеград за 2015 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Електронску верзију документа Пети ребаланс буџета општине Босилеград за 2015 годину у PDF формату можете скинути овде.


  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.