[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Локална самоуправа > Заштита животне средине > Програми и одлуке

Програми и одлуке

*****************************************************************

Документ: Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2024. годину у PDF формату можете скинути овде.

Документ: Сагласност Министарства на Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2024. годину у PDF формату можете скинути овде.

*****************************************************************

Документ: Програм заштите животне средине општине Босилеград 2019-2029. год. у PDF формату можете скинути овде.

Документ: Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Босилеград за 2023 год. у PDF формату можете скинути овде.

Документ: Програм посебни токови отпада на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Документ: Локални регистар извора загађивања животне средине општине Босилеград - 2022 .год. у PDF формату можете скинути овде.

Документ: Локални регистар извора загађивања животне средине општине Босилеград - 2023 .год. у PDF формату можете скинути овде.

Документ: Локални регистар базних станица општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

*****************************************************************

Документ: Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2023. годину у PDF формату можете скинути овде.

Документ: Сагласност Министарства на Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2023. годину у PDF формату можете скинути овде.

Документ: Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2023. годину у PDF формату можете скинути овде.

*****************************************************************

Документ: Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.

Документ: Сагласност Министарства на Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.

Документ: Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.

*****************************************************************

Документ: Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.

Документ: Сагласност Министарства на Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.

Документ: Финансијски извештај Министарству о коришћењу наменских средстава из буџетског фонда заштите животне средине, а на основу Програма заштите животне средине за територију општине Босилеград за 2021.годину у PDF формату можете скинути овде.

*****************************************************************

Документ: Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.

Документ: Сагласност Министарства на Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.

Документ: Финансијски извештај Министарству о коришћењу наменских средстава из буџетског фонда заштите животне средине, а на основу Програма заштите животне средине за територију општине Босилеград за 2020.годину у PDF формату можете скинути овде.

*****************************************************************

Документ: Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.

Документ: Сагласност Министарства на Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.

Документ: Финансијски извештај Министарству о коришћењу наменских средстава из буџетског фонда заштите животне средине, а на основу Програма заштите животне средине за територију општине Босилеград за 2019.годину у PDF формату можете скинути овде.

*****************************************************************

Документ Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.

Документ Одлука о изменama и допунама одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Документ Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2015. годину у PDF формату можете скинути овде.

Документ Одлука о мерама за заштиту од буке у PDF формату можете скинути овде.

Документ Програм заштите животне средине за 2014 у PDF формату можете скинути овде.

Документ Програм заштите животне средине за 2013 у PDF формату можете скинути овде.

Документ Одлукa о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker