[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links

    Избори за чланове савета месних заједница
    општине Босилеград - 4. jaнуар 2022. год.

  Одлуке, решења, упутства и остали документи за спровођење избора за чланове савета месних заједница:

 • Јединствени записник о резултатима избора и изабраним члановима савета месних заједница на изборима одржаним 10. фебруара 2022. године у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Одлуку о обустављању поступка поновљених избора за чланове савета месних заједница општине Босилеград у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице Гложје у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице Груинци у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице Зли-Дол у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице Црноштица у PDF формату можете погледати или скинути овде.


 • Одлуку о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Босилеград у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Решење о одређивању бирачких места у месним заједницама на територији општине Босилеград, за гласање за чланове савета месних заједница на изборима расписаним за 04. јануар 2022.године у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Одлуку о обустављању поступка избора за чланове савета месних заједница општине Босилеград у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Коначне изборне листе за чланове савета месних заједница општине Босилеград у PDF формату можете погледати или скинути овде.


 • Јединствени записник о резултатима избора и изабраним члановима савета месних заједница на изборима одржаним 4. јануара 2022. године у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Јединствени записник о резултатима поновљених избора и изабраним члановима савета меснe заједнице Бистар на изборима одржаним 12. јануара 2022. године у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Одлуку о обустављање поступка избора за чланове савета месних заједница општине Босилеград у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Одлуку о понављању избора за избор чланове савета меснe заједницe Бистар у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Одлуку о понављању избора за избор чланове савета меснe заједницe Бистар у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Одлуку о понављању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Босилеград у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења поновљених избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати или скинути овде.


 • Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Одлуку о месним заједницама на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Пословник изборне комисије општине Босилеград за спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Правила за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати или скинути овде.
 • Формулари за спровођење избора за чланове савета месних заједница:

 • Формулар 1: Пријава кандидата за избор члана савета месне заједнице у DOCX формату можете скинути овде.
 • Формулар 2: Изјава о прихватању кандидатуре за члана савета месне заједнице у DOCX формату можете скинути овде.
 • Формулар 3: Изјава бирача да подржава кандидата за члана савета месне заједнице у DOCX формату можете скинути овде.
 • Формулар 4: Списак бирача који подржавају кандидата за члана савета месне заједнице у DOCX формату можете скинути овде.
 • Формулар 5: Потврда о изборном праву у DOCX формату можете скинути овде.  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker