[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links

Јавне набавке

*****************************************************************

Документ: Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки - општина Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

 

Jaвне набавке у 2024. год.

Измењена верзија плана јавних набавки - I измена - Општинска управа општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

План јавних набавки - Општинска управа општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

План јавних набавки - Скупштина општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

План јавних набавки на које се закон не примењује - Председник општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

План јавних набавки на које се закон не примењује - Скупштина општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

План јавних набавки на које се закон не примењује - Општинско веће општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

План јавних набавки на које се закон не примењује - Општинска управа општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

 

Jaвне набавке у 2023. год.

Документ: План јавних набавки за 2023.годину - Скупштина општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ: План јавних набавки за 2023.годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Измењена верзија плана јавних набавки за 2023.годину - Општинска управа општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

План јавних набавки на које се закон не примењује - Председник општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

План јавних набавки на које се закон не примењује - Скупштина општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

План јавних набавки на које се закон не примењује - Општинско веће општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

План јавних набавки на које се закон не примењује - Општинска управа општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Конкурснa документацију за јавну набавку радова - Радови на изградњи магистралног цевовода насеља Ресен у општини Босилеград у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку добара - Набавка опреме за опремање објекта на локацији "Градиште" за развој туризма у општини Босилеград у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку добара - Набавка опреме за бушење бунара у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку добара - Набавка опреме за додатно опремање предшколске установе у општини Босилеград у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку добара - Набавка новог трактора и нове тракторске приколице у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку добара за потребе пројекта - Опремање возила додатном опремом за гашење пожара - Набавка пумпе високог притиска у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку услуга и то испоруку електричне енергије u 2023 години - Општинска управа општине Босилеград у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку услуга личног пратиоца детета са посебним потребама за 2023 годину на подручју општине Босилеград у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку услуга помоћ у кући старијим и изнемоглим лицима за 2023 годину на подручју општине Босилеград у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

 

Jaвне набавке у 2022. год.

Документ: План јавних набавки за 2022.годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

План јавних набавки на које се закон не примењује - Председник општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

План јавних набавки на које се закон не примењује - Скупштина општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

План јавних набавки на које се закон не примењује - Општинско веће општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

План јавних набавки на које се закон не примењује - Општинска управа општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

Измењена верзија плана јавних набавки на које се закон не примењује - Општинска управа општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Конкурснa документацију за јавну набавку радова на уређењу централног дела Босилеграду - поновљени поступак у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку Радови на пренамени зграде бивше ветеринарске станице у Босилеграду у објекат социјалне заштите у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку радова на уређењу централног дела Босилеграду у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку Радови на реконструкцији фасаде, уградња система за вентилацију са рекупелацијом и замена постојећих светиљки лед светиљкама на згради општине Босилеград у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку радова на замени инсталације грејања у згради Установе Центар културе у Босилеграду у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку добара и то нове машине за бушење бунара у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку услуга личног пратиоца детета на подручју општине Босилеград (поновљени поступак) у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку радова за водоснадбевање за МЗ Млекоминци у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку добара и то новог путничког возила у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку услуга личног пратиоца детета на подручју општине Босилеград у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку услуга помоћ у кући старијим лицима на подручју општине Босилеград у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку услуга и то испоруку електричне енергије - Општинска управа општине Босилеград у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку добара и то набавку нафтних деривата - Општинска управа општине Босилеград у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

 

Jaвне набавке у 2021. год.

*****************************************************************

План јавних набавки на које се закон не примењује - Председник општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

План јавних набавки на које се закон не примењује - Скупштина општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

План јавних набавки на које се закон не примењује - Општинска управа општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

План јавних набавки на које се закон не примењује - Општинско веће општине Босилеград у EXCEL формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Конкурснa документацију за јавну набавку добра - Новог и некоришћеног путничког минибуса у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Одлука о додели уговора за јавну набавку добра - Нове и некоришћене ауточистилице за чишћење улица у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлука о додели уговора за јавну набавку радова - Реконструкција котларнице у згради Установе центар културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлука о додели уговора за јавну набавку радова за доградњу зграде дечијег вртића у Босилеграду (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку добра - Нове и некоришћене ауточистилице за чишћење улица у Босилеграду у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку радова - Реконструкција котларнице у згради Установе центар културе у Босилеграду у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку услуга за набавку спортске опреме за спортску салу у Босилеграду у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку услуга за набавку опреме за електронско вођење седница СО Босилеград (поновљени поступак) у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку радова за доградњу зграде дечијег вртића у Босилеграду (поновљени поступак) у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Одлука о додели уговора за јавну набавку добра и то табли за двојезично обележавање улица и насељених места на територији општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку добра и то табли за двојезично обележавање улица и насељених места на територији општине Босилеград у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку услуга за набавку опреме за електронско вођење седница СО Босилеград у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку услуга за израду пројектно техничке документације ради реализације пројекта "Изградња градског базена у оквиру аква парка" у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку услуга за израду друге измене и допуне плана генералне регулације Босилеграда у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку радова за доградњу зграде дечијег вртића у Босилеграду у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку набавку нових и не коришћених металних контејнера за прикупљање комуналног отпада запремине 7м3, отвореног типа у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку услуга личног пратиоца детета на подручју општине Босилеград у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку услуга помоћ у кући старијим лицима на подручју општине Босилеград у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку услуга и то испоруку електричне енергије - Општинска управа општине Босилеград у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

Конкурснa документацију за јавну набавку добара и то набавку нафтних деривата - Општинска управа општине Босилеград у ZIP формату можете погледати и скинути овде.

 

Jaвне набавке у 2020. год.

*****************************************************************

Документ: План јавних набавки за 2020.годину по новом закону - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ: План јавних набавки за 2020.годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ: План јавних набавки за 2020. годину - Председник општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ: План јавних набавки за 2020. годину - Општинско веће општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ: План јавних набавки за 2020. годину - Скупштина општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о додели уговора на изградњи система за водоснабдевање насеља Добри дол као део система водоснабдевања Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде "Рода" у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлука о додели уговора на изградњи система за водоснабдевање насеља Добри дол као део система водоснабдевања Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде "Рода" у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Јавни позив за подношење понуда за радове на изградњи система за водоснабдевање насеља Добри дол као део система водоснабдевања Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде "Рода" у PDF формату можете погледати и скинути овде, или на Порталу јавних набавки на следећем линку.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку резервних делова за возила и њихове моторе за потребе Јавноg предузећa Грађевинско земљиште и путеви општине Босилеград у 2020.години у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку електричне енергије за потребе ОУ општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку електричне енергије за потребе ОУ општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку електричне енергије за потребе ОУ општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку нафтних деривата за потребе ОУ општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку нафтних деривата за потребе ОУ општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга помоћ у кући старијим лицима на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга помоћ у кући старијим лицима на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга помоћ у кући старијим лицима на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредностиза јавну набавку услуга помоћ у кући старијим лицима на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга помоћ у кући старијим лицима на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга личног пратиоца детета на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга личног пратиоца детета на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга личног пратиоца детета на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредностиза јавну набавку услуга личног пратиоца детета на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга личног пратиоца детета на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору (партија 1) у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку нафтних деривата за потребе СО Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку нафтних деривата за потребе СО Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку нафтних деривата за потребе СО Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку нафтних деривата за потребе СО Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

 

Jaвне набавке у 2019. год.

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку рачунарских услуга у циљу реализације пројекта "Развој информационог окружења општине Босилеград за потребе имплементације е-управе" у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о закљученом уговору (партија 1) у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку рачунарских услуга у циљу реализације пројекта "Развој информационог окружења општине Босилеград за потребе имплементације е-управе" у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о закљученом уговору (партија 2) у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку рачунарских услуга у циљу реализације пројекта "Развој информационог окружења општине Босилеград за потребе имплементације е-управе" у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку рачунарских услуга у циљу реализације пројекта "Развој информационог окружења општине Босилеград за потребе имплементације е-управе" у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности јавну набавку рачунарских услуга у циљу реализације пројекта "Развој информационог окружења општине Босилеград за потребе имплементације е-управе" у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку рачунарске опреме у циљу реализације пројекта "Развој информационог окружења општине Босилеград за потребе имплементације е-управе" у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку рачунарске опреме у циљу реализације пројекта "Развој информационог окружења општине Босилеград за потребе имплементације е-управе" у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности јавну набавку рачунарске опреме у циљу реализације пројекта "Развој информационог окружења општине Босилеград за потребе имплементације е-управе" у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова - Извођење незавршених радова, као и радова на санацији оштећених позиција, доградња по главном пројекту спортско-школске сале у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсну документацију у отвореном поступку за јавну набавку радова - Извођење незавршених радова, као и радова на санацији оштећених позиција, доградња по главном пројекту спортско-школске сале у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку нафтних деривата - Председник општине у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку нафтних деривата - Општинска управа у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку нафтних деривата - Председник општине у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсну документацију у јавној набавци мале вредности за јавну набавку нафтних деривата - Председник општине у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку нафтних деривата - Општинска управа у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсну документацију у јавној набавци мале вредности за јавну набавку нафтних деривата - Општинска управа у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Одлуку о додели уговора у отвореном поступку за јавну набавку радова на завршетку изградње система за водоснабдевање Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде „Рода“ у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку за набавку услуге израде Плана превентивних мера и услуге ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на завршетку изградње система за водоснабдевање Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде „Рода“ у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку за набавку услуга надзорa над извођењем радова на завршетку изградње система за водоснабдевање Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде „Рода“ у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку за набавку услуга координатора за безбедност у фази извођења радова на завршетку изградње система за водоснабдевање Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде „Рода“ у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за добра - нови и некоришћени бафер за радијаторско грејање у згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсну документацију у јавној набавци мале вредности за добра - нови и некоришћени бафер за радијаторско грејање у згради општине Босилеграду Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности за набавку добара-опреме за наводњавање у селу Радичевци, општина Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова на завршетку изградње система за водоснабдевање Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде „Рода“ у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсну документацију у отвореном поступку за јавну набавку радова на завршетку изградње система за водоснабдевање Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде „Рода“у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за радове на изради електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград у Босилеграду (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсну документацију у јавној набавци мале вредности за радове на изради електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград у Босилеграду (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности за радове на изради електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за нове и некоришћене клима уређаје који се постављају на згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за нову и некоришћену опрему за радијаторско грејање у згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за радове на изради електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за радове на изради електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за радове на замени столарије на згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за радове на замени столарије на згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за нову и некоришћену опрему за радијаторско грејање у згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за нову и некоришћену опрему за радијаторско грејање у згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за нове и некоришћене клима уређаје који се постављају на згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за нове и некоришћене клима уређаје који се постављају на згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку електричне енергије за 2019. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом за јавну набавку за услуге помоћ у кући старијим лицима на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за јавну набавку за услуге помоћ у кући старијим лицима на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за услуга помоћ у кући старијим лицима на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за услуга помоћ у кући старијим лицима на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку за услуге личног пратиоца детета на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку за услуге личног пратиоца детета на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за услуга личног пратиоца детета на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за услуга личног пратиоца детета на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору за набавку нафтних деривата за 2019. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку нафтних деривата за 2019. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку нафтних деривата за 2019. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2019. годину (на бензинској пумпи на подручју општине Босилеград) за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2019. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2019. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2019. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2019. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за опреме за додатно опремање предшколске установе и опремање постојећих дечијих игралишта на подручју општине Босилеграда у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за опреме за додатно опремање предшколске установе и опремање постојећих дечијих игралишта на подручју општине Босилеграда у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности опреме за додатно опремање предшколске установе и опремање постојећих дечијих игралишта на подручју општине Босилеграда у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ: Измена Плана јавних набавки за 2019. годину у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ: План јавних набавки за 2019. годину у PDF формату можете погледати и скинути овде.

 

Jaвне набавке у 2018. год.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за партију 2-Горива и препарати за подмазивање за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију 1-Горива за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку електричне енергије за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку нафтних деривата за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2018. годину (на бензинској пумпи на подручју општине Босилеград) за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку електричне енергије за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ План јавних набавки за 2018. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2018. годину - Општинско веће општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2018. годину - Председник општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2018. годину - Скупштина општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

 

Jaвне набавке у 2017. год.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за набавку новог и некоришћеног путничког теренског возила за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за набавку новог и некоришћеног путничког теренског возила за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку новог и некоришћеног путничког теренског возила за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку новог и некоришћеног путничког теренског возила за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке радовa на санацији подрумског дела старачког дома у Босилеграду y PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке радовa на санацији подрумског дела старачког дома у Босилеграду y PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград (поновљени поступак) у PDF у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о обустави отвореног поступка јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград (поновљени поступак) у PDF у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке радовa на санацији подрумског дела старачког дома у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација за јавну набавку радовa на санацији подрумског дела старачког дома у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије за 2017. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку електричне енергије за 2017. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ План јавних набавки за 2017. годину (са свим изменама) - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

 

Jaвне набавке у 2016. год.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду (поновљени поступак) y PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ Понуда за набавку рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ Четврта измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Одлуку о обустави отвореног поступка јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одговор (појашњење) конкурсне документације у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Измена конкурсне документације у јавној набавци Радова на санацији крова Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одговор (појашњење) конкурсне документације у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ Трећа измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Одговор (појашњење) конкурсне документације у јавној набавци мале вредности за набавку новог возила-аутоподизача и контејнера у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку новог возила-аутоподизача и контејнера у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку новог возила-аутоподизача и контејнера у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности за набавку новог некоришћеног санитетског возила у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одговор (појашњење) конкурсне документације у јавној набавци мале вредности за набавку новог некоришћеног санитетског возила у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку новог некоришћеног санитетског возила у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку новог некоришћеног санитетског возила у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку контејнерa и канте за прикупљање комуналног отпада у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку контејнерa и канте за прикупљање комуналног отпада у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одговор (појашњење) за партију 1 конкурсне документације у јавној набавци мале вредности за набавку контејнерa и канте за прикупљање комуналног отпада у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у јавној набавци мале вредности за набавку контејнерa и канте за прикупљање комуналног отпада у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Измена конкурсне документације у јавној набавци мале вредности за набавку контејнерa и канте за прикупљање комуналног отпада у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку електричне енергије за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку електричне енергије за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ Друга измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ Прва измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2016. годину - Општинско веће општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2016. годину - Скупштина општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

 

Jaвне набавке у 2015. год.

Документ Понуда за набавку рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ Одлука о додели уговора о јавној набавци израде техничке документације атмосверске канализације централног дела Босилеграда у поступку јавне набавке бр. 12 за 2015. год. општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ План јавних набавки за 2015. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2015. годину - Општинско веће општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2015. годину - Скупштина општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker