[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links

Јавне набавке

Одлуку о додели уговора у отвореном поступку за јавну набавку радова на завршетку изградње система за водоснабдевање Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде „Рода“ у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку за набавку услуге израде Плана превентивних мера и услуге ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на завршетку изградње система за водоснабдевање Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде „Рода“ у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку за набавку услуга надзорa над извођењем радова на завршетку изградње система за водоснабдевање Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде „Рода“ у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку за набавку услуга координатора за безбедност у фази извођења радова на завршетку изградње система за водоснабдевање Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде „Рода“ у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за добра - нови и некоришћени бафер за радијаторско грејање у згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсну документацију у јавној набавци мале вредности за добра - нови и некоришћени бафер за радијаторско грејање у згради општине Босилеграду Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности за набавку добара-опреме за наводњавање у селу Радичевци, општина Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова на завршетку изградње система за водоснабдевање Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде „Рода“ у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсну документацију у отвореном поступку за јавну набавку радова на завршетку изградње система за водоснабдевање Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде „Рода“у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за радове на изради електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград у Босилеграду (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсну документацију у јавној набавци мале вредности за радове на изради електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград у Босилеграду (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности за радове на изради електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за нове и некоришћене клима уређаје који се постављају на згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за нову и некоришћену опрему за радијаторско грејање у згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за радове на изради електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за радове на изради електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за радове на замени столарије на згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за радове на замени столарије на згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за нову и некоришћену опрему за радијаторско грејање у згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за нову и некоришћену опрему за радијаторско грејање у згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за нове и некоришћене клима уређаје који се постављају на згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за нове и некоришћене клима уређаје који се постављају на згради општине Босилеград у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку електричне енергије за 2019. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом за јавну набавку за услуге помоћ у кући старијим лицима на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за јавну набавку за услуге помоћ у кући старијим лицима на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за услуга помоћ у кући старијим лицима на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за услуга помоћ у кући старијим лицима на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку за услуге личног пратиоца детета на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку за услуге личног пратиоца детета на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за услуга личног пратиоца детета на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за услуга личног пратиоца детета на подручју општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору за набавку нафтних деривата за 2019. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку нафтних деривата за 2019. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку нафтних деривата за 2019. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2019. годину (на бензинској пумпи на подручју општине Босилеград) за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2019. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2019. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2019. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2019. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за опреме за додатно опремање предшколске установе и опремање постојећих дечијих игралишта на подручју општине Босилеграда у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за опреме за додатно опремање предшколске установе и опремање постојећих дечијих игралишта на подручју општине Босилеграда у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности опреме за додатно опремање предшколске установе и опремање постојећих дечијих игралишта на подручју општине Босилеграда у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за партију 2-Горива и препарати за подмазивање за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију 1-Горива за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку електричне енергије за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку нафтних деривата за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2018. годину (на бензинској пумпи на подручју општине Босилеград) за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку електричне енергије за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ План јавних набавки за 2018. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2018. годину - Општинско веће општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2018. годину - Председник општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2018. годину - Скупштина општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за набавку новог и некоришћеног путничког теренског возила за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за набавку новог и некоришћеног путничког теренског возила за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку новог и некоришћеног путничког теренског возила за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку новог и некоришћеног путничког теренског возила за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке радовa на санацији подрумског дела старачког дома у Босилеграду y PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке радовa на санацији подрумског дела старачког дома у Босилеграду y PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград (поновљени поступак) у PDF у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о обустави отвореног поступка јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград (поновљени поступак) у PDF у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке радовa на санацији подрумског дела старачког дома у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација за јавну набавку радовa на санацији подрумског дела старачког дома у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије за 2017. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку електричне енергије за 2017. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ План јавних набавки за 2017. годину (са свим изменама) - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду (поновљени поступак) y PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ Понуда за набавку рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ Четврта измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Одлуку о обустави отвореног поступка јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одговор (појашњење) конкурсне документације у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Измена конкурсне документације у јавној набавци Радова на санацији крова Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одговор (појашњење) конкурсне документације у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ Трећа измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Одговор (појашњење) конкурсне документације у јавној набавци мале вредности за набавку новог возила-аутоподизача и контејнера у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку новог возила-аутоподизача и контејнера у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку новог возила-аутоподизача и контејнера у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности за набавку новог некоришћеног санитетског возила у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одговор (појашњење) конкурсне документације у јавној набавци мале вредности за набавку новог некоришћеног санитетског возила у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку новог некоришћеног санитетског возила у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку новог некоришћеног санитетског возила у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку контејнерa и канте за прикупљање комуналног отпада у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку контејнерa и канте за прикупљање комуналног отпада у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одговор (појашњење) за партију 1 конкурсне документације у јавној набавци мале вредности за набавку контејнерa и канте за прикупљање комуналног отпада у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у јавној набавци мале вредности за набавку контејнерa и канте за прикупљање комуналног отпада у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Измена конкурсне документације у јавној набавци мале вредности за набавку контејнерa и канте за прикупљање комуналног отпада у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку електричне енергије за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку електричне енергије за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ Друга измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ Прва измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2016. годину - Општинско веће општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2016. годину - Скупштина општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ Понуда за набавку рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ Одлука о додели уговора о јавној набавци израде техничке документације атмосверске канализације централног дела Босилеграда у поступку јавне набавке бр. 12 за 2015. год. општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ План јавних набавки за 2015. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2015. годину - Општинско веће општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2015. годину - Скупштина општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.