[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links

Информатор о раду општине Босилеград

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гл.РС“,бр.120/04) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа («Службени гласник РС» број 57/05), општина Босилеград издаје  Информатор о раду општине Босилеград.

Подаци о државном органу

•Назив: Општина Босилеград

•Адреса седишта: Улица Георги Димитрова бр.82

•Матични број: 07233361

•ПИБ: 100981390

Подаци о информатору

Датум првог објављивања информатора: децембар 2004. године

Датум последње измене или допуне података: 31. децембар 2021. године

За тачност и потпуност података објављених у Информатору одговорно лице је начелник Општинске управе, Миодраг Јакимов.

Сврха објављивања информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује или којима разполаже општина Босилеград у оквиру делокруга свога рада.

Информатор се објављује у електронској верзији на интернет презентацији општине Босилеград на адреси www.bosilegrad.org

Електронску верзију информатора у PDF формату можете скинути овде.

 
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker