[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Локална самоуправа > Заштита животне средине > Процена утицаја на животну средину > Обавештења за јавност

Обавештења за јавност

Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела Млекоминци уз државни пут Босилеград – Рибарци /Друга фаза/ у општини Босилеград, инвеститор општина Босилеград, ул.Георги Димитрова бр.82, Босилеград, у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела Млекоминци уз државни пут Босилеград – Рибарци /Друга фаза/ у општини Босилеград, инвеститор општина Босилеград, ул.Георги Димитрова бр.82, Босилеград, у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела Млекоминци уз државни пут Босилеград – Рибарци /Друга фаза/ у општини Босилеград, инвеститор општина Босилеград, ул.Георги Димитрова бр.82, Босилеград, у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Проширење градске мреже ради водоснабдевања насеља Ресен у општини Босилеград, инвеститор општина Босилеград, ул.Георги Димитрова бр.82, Босилеград, у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину Проширење градске мреже ради водоснабдевања насеља Ресен у општини Босилеград, инвеститор општина Босилеград, ул.Георги Димитрова бр.82, Босилеград, у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о донетом решењу бр. IV-501-67-12/2022 од 28.09.2022. године о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат „Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, на катастарској парцели бр. 1037/1, КО Босилеград 1, општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину за објекат Mале фотонапонске соларне електране „Рајчиловци“ у с.Рајчиловци, општина Босилеград, носилац пројекта „ДРАГИНГ” из Босилеграда, у PDF формату можете скинути овде.

  • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње Mале фотонапонске соларне електране „Рајчиловци“ у с.Рајчиловци, општина Босилеград, носилац пројекта „ДРАГИНГ” из Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
  • Документ: Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње Mале фотонапонске соларне електране „Рајчиловци“ у с.Рајчиловци, општина Босилеград, носилац пројекта „ДРАГИНГ” из Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, инвеститор „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ у PDF формату можете скинути овде.

О донетом решењу бр. IV-501-67-12/2022 од 28.09.2022. године о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат „Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, на катастарској парцели бр. 1037/1, КО Босилеград 1, општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

  • Обавештење о донетом решењу да је потребна израда студије процене утицаја на животну средину за пројекат:  „Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, на катастарској парцели бр. 1037/1, КО Босилеград 1, у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о јавној расправи и увиду у студију о процени утицаја на животну средину Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, инвеститор „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ у PDF формату можете скинути овде.
  • Документ Студија о процени утицаја на животну средину Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, инвеститор „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације руде олова и цинка из "Вучковог лежишта" и лежишта "Кула", у склопу рудника "Грот" А.Д.- Крива феја у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину за пројекат промене намене објекта у пословно-производну халу HRAST DOO 2000 S&S Босилеград, општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат промене намене објекта у пословно-производну халу HRAST DOO 2000 S&S Босилеград, општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Изградње трансформаторске станице 35/10kV "Рикачево", општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Изградње трансформаторске станице 35/10kV "Рикачево", општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Изградње прикључног вода 10kV за прикључење рудника у с.Караманици - Подвироови, општина Босилеград, на дистрибутивни електроенергетски систем у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Изградње прикључног вода 10kV за прикључење рудника у с.Караманици - Подвироови, општина Босилеград, на дистрибутивни електроенергетски систем у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Мале хидроелектране "Орниче" на Мусуљској и Црној реци у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Мале хидроелектране "Орниче" на Мусуљској и Црној реци у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за за пројекат Доградње станице Хитне помоћи уз постојећи Дом здравља у Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Доградње станице Хитне помоћи уз постојећи Дом здравља у Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Мале хидроелектране "Селиште" КО Јарешник, Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Мале хидроелектране "Селиште" КО Јарешник, Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Базна станица мобилне телефоније "Босилеград" Телеком Србија А.Д. Београд у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта Базна станица мобилне телефоније "Босилеград" Телеком Србија А.Д. Београд у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат "DAN ENERGY" Рајчиловци у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта "DAN ENERGY" Рајчиловци у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Мала хидроелектрана „Лисина 1“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта Мала хидроелектрана „Лисина 1“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат ЗУТР „Мики“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за Пројекат ЗУТР „Мики“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат СТАР „Дуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат СТАР „Дуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат „КОДАЛ“ ДОО Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта „КОДАЛ“ ДОО Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Привредног друштва за вађење руде и осталих обојених метала „БОСИЛ-МЕТАЛ“ ДОО Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта Привредног друштва за вађење руде и осталих обојених метала „БОСИЛ-МЕТАЛ“ ДОО Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат 10kV расплет далековода из ТС 35/10 кВ „Доња Љубата“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за Пројекат 10kV расплет далековода из ТС 35/10 кВ „Доња Љубата“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Mале фотонапонске соларне електране на крову производних објеката „Сушаре“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Mале фотонапонске соларне електране на крову производних објеката „Сушаре“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за МХЕ "Вировци" у PDF формату можете скинути овде.

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину МХЕ "Вировци" у PDF формату можете скинути овде.

Учешће јавности у поступку процене утицаја на животну средину у PDF формату можете скинути овде.
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker