[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Локална самоуправа > Локална пореска администрација > Одлуке

  Одлукe скупштине везане за локалну пореску администрацију

 • Одлуку о отврђивању висине стопе пореза на имовину, амортизације, одеђивања зпна и утврђивање коефицјената за сваку зону за територију општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији општине Босилеград за 2024. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Јавни позив за учешће у јавној расправи о Одлуци о утврђивању висине стопе пореза на имовину, амортизације, одређивању зона и утврђивању коефицијената за сваку зону за територију општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Нацрт одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину, амортизације, одређивању зона и утврђивању коефицијената за сваку зону за територију општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 

 • Документ: Јавни позив за учешће у јавној расправи о Одлуци о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама, Одлуци о боравишној такси и Одлуке о буџету општине босилеград за 2020. годину са пројекцијама за 2021 и 2022 годину у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Одлука о боравишној такси на територији општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Одлука о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Извештај са јавне расправе о Одлуци о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама, Одлуци о боравишној такси и Одлуке о буџету општине босилеград за 2020. годину са пројекцијама за 2021 и 2022 годину у PDF формату можете погледати овде.
 • Одлуку о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.

 

 • Позив за јавну расправу о одлуци о локалним комуналним таксама и одлуци о накнадама за коришћење јавних површина за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде..
 • Нацрт одлуке о локалним комуналним таксама за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде..
 • Нацрт одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде..
 • Одлуку о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Позив за јавну расправу о локалним комуналним таксама за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде..
 • Позив за јавну расправу о локалним комуналним таксама за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде..
 • Нацрт одлуке о локалним комуналним таксама за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде..
 • Све примедбе и сугестије на Нацрт одлуке о локалним комуналним таксама за 2017. годину можете послати на е-mail: lpa@bosilegrad.rs

 Одлуке скупштине везане за локалну пореску администрацију

 • Одлуку о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији општине Босилеград за 2023. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији општине Босилеград за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Одлуку о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Записник са јавне расправе о нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама одржане дана 12.12.2017. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о локалним комуналним таксама за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени одлуке о локалним комуналним таксама за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Одлуку о локалним комуналним таксама за 2016. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији општине Босилеград за 2016. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Босилеград за 2016. годину у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Одлуку о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o кеофицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о локалним комуналним таксама за 2015. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији општине Босилеград за 2015. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о висини стопе пореза на имовину у општини Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Одлуку о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Босилеград за 2014. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о боравишној такси за 2014. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о локалним комуналним таксама за 2014. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији општине Босилеград за 2014. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker