[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links

 Јачање заштите националних мањина у Србији:

Назив пројекта "Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград"

  • Више о пројекту у документу у PDF формату можете погледати овде.
  • Општина Босилеград прикупља понуде ради утврђивања упоредивих тржишних цена за услугу анкетирања грађана ради реализације пројекта „Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград“ Образац понуде у PDF формату можете преузети овде.
  • Општина Босилеград прикупља понуде ради утврђивања упоредивих тржишних цена за услугу израде Публикације о мањинским правима и мултиетничкој толеранцији у општини Босилеград ради реализације пројекта „Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград“ Образац понуде у PDF формату можете преузети овде.
  • Општина Босилеград прикупља понуде ради утврђивања упоредивих тржишних цена за услугу израде двојезичних табли са називима улица ради реализације пројекта „Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград“ Образац понуде у PDF формату можете преузети овде.
  • Општина Босилеград прикупља понуде ради утврђивања упоредивих тржишних цена за услугу превођења публикације „Мањинска права и међуетничка толеранција у општини Босилеград“ са српског на бугарски језик ради реализације пројекта „Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград“ Образац понуде у PDF формату можете преузети овде.
  • Општина Босилеград прикупља понуде ради утврђивања упоредивих тржишних цена за услугу штампања публикације „Мањинска права и међуетничка толеранција у општини Босилеград“ са српског на бугарски језик ради реализације пројекта „Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград“ Образац понуде у PDF формату можете преузети овде.
  • Публикацију на српском језику можете преузети овде.
  • Публикацију на буграском језику можете преузети овде.  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker