[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]

Get the Flash Player to see this rotator. Skip Navigation Links

  Конкурс за финансирање и суфинансирање Пројеката за пружање услуга социјалне заштите у општини Босилеград:

 • Документ: Конкурс за финансирање и суфинансирање Пројеката за пружање услуга социјалне заштите у општини Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Образац: Пријава на конкурс у DOC формату можете преузети овде.
 • Образац: Финансијски буџет пројекта у EXCEL формату можете преузети овде.
 • Образац: Наративни буџет пројекта у EXCEL формату можете преузети овде.
 • Образац: Предлог пројекта у DOC формату можете погледати овде.

  Конкурс за доделу средстава из програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Босилеград за 2018.години:

 • Документ: Конкурс за доделу средстава из програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Босилеград за 2018.години у PDF формату можете погледати овде.

  Други јавни позив о спровођењу мера/активности ублажавања економске цене подизања детета кроз економско оснаживањe породичних пољопривредних газдинстава и покретање породичних бизниса:

 • Документ: Одлука о продужењу рока јавног позива о спровођењу мерa/активности ублажавања економске цене подизања детета кроз економско оснаживање породичних пољопривредних газдинстава и покретање породичних бизниса у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Правилник o спровођењу мерa/активности ублажавања економске цене подизања детета кроз економско оснаживање породичних пољопривредних газдинстава и покретање породичних бизниса у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Други јавни позив о спровођењу мера/активности ублажавања економске цене подизања детета кроз економско оснаживањe породичних пољопривредних газдинстава и покретање породичних бизниса у PDF формату можете погледати овде.
 • Прилог: Табела 1 - Подстицај и прихватљиве инвестије о спровођењу мере/активности ублажавања економске цене подезања детета кроз економско оснживање породичних пољопривредних газдинства и покрање породичних бизниса у PDF формату можете погледати овде.
 • Образац: Пријава на јавни позив у DOC формату можете преузети овде.
 • Образац: Бизнис план у DOC формату можете преузети овде.
 • Документ: Критеријуми за бодовање у PDF формату можете погледати овде.

 Јавна расправа о измени Статута општине Босилеград:

 • Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Статута општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Електронску верзију нацрта новог Статута општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 Давање у закуп непокретности у јавној својини општине Босилеград:

 • Документ: Јавни оглас за давање у закуп пословног простора "Чарапара" путем прикупљања писмених понуда у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Образац понуде у PDF формату можете погледати овде.
 •  

 • Документ: Јавни оглас за давање у закуп пословног простора "Кобос" путем прикупљања писмених понуда у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Образац понуде у PDF формату можете погледати овде.

 

 Огласи:

 • Документ Jавни конкурс за постављење начелника Општинске управе општине Босилеград у 2017. години у PDF формату можете погледати овде.

 

 • Документ Jавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом Националне службе за запошљавање и општине Босилеград у 2015. години у PDF формату можете погледати овде.

 

 • Документ Јавни позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама и Нацрту Одлуке о буџету општине Босилеград за 2015. годину у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ Службена бележка о јавној расправи за Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама и Одлуке о Буџету општине Босилеград за 2015. годину у PDF формату можете погледати овде.

 

 • Оглас за јавни увид у извештај o стратешкoј прoцени утицаја на живoтну средину региoналнoг плана управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023 у PDF формату можете погледати овде.
 • Региoнални план управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023 у PDF формату можете скинути овде.
 • Извештај o стратешкoј прoцени утицаја на живoтну средину региoналнoг плана управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023 у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Конкурс o уступању права коришћења на погону за сушење воћа и поврћа у PDF формату можете скинути овде.

 

 • Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 •  Јавни конкурси за именовање директора јавних предузећа су објављени у Службеном гласнику Републике Србије број 54 дана 21. јуна 2013 године

     Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker