[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links

  Oбавештење о подношењу захтева за измену решења за накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, по основу сповођења одлуке уставног суда :

 • Oбавештење о подношењу захтева за измену решења за накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, по основу сповођења одлуке уставног суда број: IУз-60/2021 ("Сл. гласник РС", број 11, од 14 фебруара 2024. год.) у PDF формату можете погледати овде.
 • Захтев за измену решења за накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, по основу сповођења одлуке уставног суда број: IУз-60/2021 у PDF формату можете погледати овде.

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Босилеград у 2024. години

 • Записник са седнице техничке комисије за разгледање поднетих пријава за именовање чланова стручне комисије за спровођење конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Босилеград у 2024. години у PDF формату можете погледати овде.
 • Решење о именовању чланова комисије за спровођење конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Босилеград у 2024. години у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Одлука о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години у PDF формату можете преузети овде.
 • Документ: Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Босилеград у 2024. години у PDF формату можете преузети овде.
 • Прилог 1: Пријава за суфинасирање пројеката у области јавног информисања (образац 1) у DOCX формату можете преузети овде.
 • Прилог 2: Буџет пројекта и финансијски извештај (образац 1, образац 1а и образац 2) у XLS формату можете преузети овде.
 • Прилог 3: Образац за пријаву члана комисије (образац 3) у DOCX формату можете преузети овде.
 • Прилог 4: Бодовна листа за оцену пројеката производње медијских садржаја (образац 4) у DOCX формату можете преузети овде.
 • Прилог 5: Изјава о реализовању планираних активности (образац 7) у DOCX формату можете преузети овде.
 • Прилог 6: Наративни и финансијски извештај о реализацији пројеката у области јавног информисања (образац 2) у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 7: Правилник за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања у PDF формату можете преузети овде.

  Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2024. годину:

 • Документ: Коначни одлукa о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Босилеград за 2024. год. у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2024. годину у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2024. годину у PDF формату можете погледати овде.
 • Прилог 1: Изјава о непостојању сукоба интереса у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 2: Образац за пријаву предлога пројекта у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 3: Образац предлога пројекта у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 4: Образац буџета пројекта у DOC формату можете погледати овде.
 • Прилог 5: Образац наративног буџета пројекта у DOC формату можете преузети овде.

  Годишњи план јавних конкурса за 2024 годину за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Босилеград :

 • Годишњи план јавних конкурса за 2024 годину за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.

  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА:

 • Документ: Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Решење о попуњавању извршилачких радних места службеника у Општинској управи општине Босилеград путем јавног конкурса у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника у Општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Обавештење о јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места службеника у Општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.

  ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА:

 • Документ: Решење о образовању Конкурсне комисије ѕа спровођење интерног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Решење о попуњавању извршилачких радних места службеника у Општинској управи општине Босилеград путем интерног конкурса у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника у Општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.

Јавни позив за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општина Босилеград за 2023. годину:

 • Документ: Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општина Босилеград за 2023. годину у PDF формату можете погледати овде.
 • Прилог 1: Пријавни образац у DOCX формату можете преузети овде.
 • Прилог 2: Листа фирми/привредних субјеката изабраних на основу Јавног позива за привредне субјекте општине Босилеград у DOCX формату можете преузети овде.
 • Прилог 3: Kритеријуми за избор пројеката уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе у DOCX формату можете преузети овде.
 • Прилог 4: Општи услови за прикључење фотонапонских модула у PDF формату можете преузети овде.
 • Прилог 5: Брошура за домаћинства у PDF формату можете преузети овде.
 • Прилог 6: Копија рачуна са одобреном снагом - пример у PDF формату можете преузети овде.
 • Прилог 7: Модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем у DOCX формату можете преузети овде.
 • Прилог 8: Изјава о сагласности за преузимање података од важности за јавни позив у DOCX формату можете преузети овде.
 • Прилог 9: Сагласност сувласника у DOCX формату можете преузети овде.

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља енергетске санације у домаћинствима у 2023 години на територији општине Босилеград:

 • Документ: Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља енергетске санације у домаћинствима у 2023 години на територији општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Прилог 1: Пријавне формуларе у DOC формату можете преузети овде.
 • Документ - објављено 10.03.2023. год. : Прелиминарнa ранг листa директних корисника (привредних субјеката) у PDF формату можете преузети овде.
 • Документ - објављено 28.03.2023. год. : Коначна ранг листa директних корисника (привредних субјеката) у PDF формату можете преузети овде.

  Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2023. годину:

 • Документ: Коначни предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Босилеград за 2023. год. у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2023. годину у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2023. годину у PDF формату можете погледати овде.
 • Прилог 1: Изјава о непостојању сукоба интереса у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 2: Образац за пријаву предлога пројекта у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 3: Образац предлога пројекта у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 4: Образац буџета пројекта у DOC формату можете погледати овде.
 • Прилог 5: Образац наративног буџета пројекта у DOC формату можете преузети овде.

  Годишњи план јавних конкурса за 2023 годину за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Босилеград :

 • Годишњи план јавних конкурса за 2023 годину за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача и термотехничких инсталација на територији општине Босилеград за 2022. годину:

 • Документ: Коначна ранг листа крајњих корисника јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације на територији општине Босилеград за 2022. годину: у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Прелиминарна ранг листа крајњих корисника јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације на територији општине Босилеград за 2022. годину: у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Одлука о продужењу рока јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача и термотехничких инсталација на територији општине Босилеград за 2022. годину: у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача и термотехничких инсталација на територији општине Босилеград за 2022. годину: у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача и термотехничких инсталација на територији општине Босилеград за 2022. годину: у DOC формату можете погледати овде.
 • Прилог 1: Пријавни формулар за породичне куће/станове - за грађане у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 1A: Пријавни формулар за стамбене заједнице у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 2: Листа привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу Јавног позива управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, ЈП1/22 за привредне субјекте општине Босилеград у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 3: Изјава о сагласности Општини у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 4: Критеријуми за избор пројеката (породичне куће, станови и стамбене зграде) у PDF формату можете погледати овде.

Kонкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника и намештеника у Општинској управи општине Босилеград :

 • Документ: Решење о попуњавању извршилачких радних места службеника и намештеника у Општинској управи општине Босилеград путем интерног конкурса у PDF формату можете погледати овде.
 • Документи: Решење о неуспеху интерног конкурса, Решење о попуњавању извршилачких радних места службеника и намештеника у Општинској управи општине Босилеград путем јавног конкурса и Јавни конкурс у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Обавештење о јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места службеника и намештеника у Општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације стамбених објеката на територији општине Босилеград:

 • Документ: Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације стамбених објеката на територији општине Босилеград: у PDF формату можете погледати овде.
 • Прилог 1: Пријавни формулар у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 2: Изјава 1 у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 3: Изјава 2 у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 4: Kритеријуми и начин бодовања у DOC формату можете преузети овде.
 • Документ: Прелиминарна ранг листа директних корисника (привредних субјеката) у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Коначна ранг листа директних корисника (привредних субјеката) у PDF формату можете погледати овде.

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Босилеград:

 • Документ: Коначна ранг листа директних корисника (привредних субјеката) у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Одлука о избору директних корисника у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Прелиминарна ранг листа директних корисника (привредних субјеката) у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Прилог 1: Пријавни формулар у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 2: Изјава 1 у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 3: Изјава 2 у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 4: Изјава 3 у DOC формату можете преузети овде.

Јавни конкурс за попуњавање положаја Начелника Општинске управе општине Босилеград у Општинској управи општине Босилеград  

 • Документ: Јавни конкурс за попуњавање положаја Начелника Општинске управе општине Босилеград у Општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.

  Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2022. годину:

 • Документ: Одлука о избору пројеката који ће се финасирати или суфинансирати из буџета општине Босилеград за 2022 у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2022. годину у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2022. годину у PDF формату можете погледати овде.
 • Прилог 1: Изјава о непостојању сукоба интереса у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 2: Образац за пријаву предлога пројекта у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 3: Образац предлога пројекта у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 4: Образац буџета пројекта у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 5: Образац наративног буџета пројекта у DOC формату можете преузети овде.

  Годишњи план јавних конкурса за 2022 годину за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Босилеград :

 • Годишњи план јавних конкурса за 2022 годину за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.

Јавни конкурс за попуњавање положаја Заменик начелника Општинске управе општине Босилеград у Општинској управи општине Босилеград  

 • Документ: Јавни конкурс за попуњавање положаја Заменик начелника Општинске управе општине Босилеград у Општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о одлуiци о изменама и допунама одлуке о локалнhм комуналним таксама, одлуке о накнадама за коришћење јавних површина и Одлуке о буџету општине Босилеград за 2021. годину са пројекцијама за 2022 и 2023  

 • Документ: Јавни позив за учешће у јавној расправи о Одлуци о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама, Одлуци о изменама и допунама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Одлука о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Одлука о измени и допуни одлуке о накнадама за коришћење јавних површина у PDF формату можете погледати овде.

  Решење о постављењу привременог заступника у поступку експропријације непокретности и решење о експропријацији

 • Решење о експропријацији непокретности у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о постављењу привременог заступника лица са непознатом (непотпуном) адресом - адвоката Драгана Давиткова у поступку експропријације непокретности у PDF формату можете скинути овде.

 

  Јавни конкурси за избор директора јавних предузећа у општини Босилеград (одлуке Скупштине општине Босилеград од 02.08.2021. год)

 • Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 •  Подaтци о лицу за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсима- Славица Стојанова , e-mail: slavica@bosilegrad.rs, контакт телефон: 064/6667151 сваког радног дана од 9.00 до 14.00 часова.

 

  Листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину

 • Документ: Коначна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину у PDF формату можете погледати овде.

  Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину:

 • Документ: Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину у PDF формату можете погледати овде.
 • Прилог 1: Изјава о непостојању сукоба интереса у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 2: Образац за пријаву предлога пројекта у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 3: Образац предлога пројекта у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 4: Образац буџета пројекта у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 5: Образац наративног буџета пројекта у DOC формату можете преузети овде.

  Годишњи план јавних конкурса за 2021 годину за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Босилеград :

 • Годишњи план јавних конкурса за 2021 годину за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.

  РЕШЕЊА О ПОВРАЋАЈУ ЗЕМЉИШТА:

 • Документ: Решење о повраћају земљишта Васил (Јованча) Ангелов законским наследницима у PDF формату можете погледати овде.

 

  ЈАВНА РАСПРАВА - БУЏЕТ 2021:

 • Документ: Јавни позив за учешће у јавној расправи о Одлуци о буџету општине босилеград за 2021. годину са пројекцијама за 2022 и 2023 годину у PDF формату можете погледати овде.

 

  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАЊАЊЕ РАДНИХ МЕСТА:

 • Документ: Обавештење за све учеснике јавног конкурса у Општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Изјава о коришћењу личних података за потребе јавног конкурса у Општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Решење о попуњавању извршилачкох радних места службеника у Општинској управи општине Босилеград путем јавног конкурса у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Решење о неуспеху интерног конкурса за попуњавање радних места у Општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Интерни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.

  Листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2020. годину

 • Документ: Oдлука о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Босилеград за 2020. год за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2020. годину у PDF формату можете погледати овде.

  Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2020. годину:

 • Документ: Одлука о расписивању јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2020. годину у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2020. годину у PDF формату можете погледати овде.
 • Прилог 1: Изјава о непостојању сукоба интереса у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 2: Образац за пријаву предлога пројекта у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 3: Образац предлога пројекта у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 4: Образац буџета пројекта у DOC формату можете погледати овде.
 • Прилог 5: Образац наративног буџета пројекта у DOC формату можете преузети овде.

ЈАВНА РАСПРАВА О ОДЛУЦИ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА, ОДЛУЦИ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ И ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2021 И 2022 ГОДИНУ  

 • Документ: Јавни позив за учешће у јавној расправи о Одлуци о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама, Одлуци о боравишној такси и Одлуке о буџету општине босилеград за 2020. годину са пројекцијама за 2021 и 2022 годину у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Одлука о боравишној такси на територији општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Одлука о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Извештај са јавне расправе о Одлуци о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама, Одлуци о боравишној такси и Одлуке о буџету општине босилеград за 2020. годину са пројекцијама за 2021 и 2022 годину у PDF формату можете погледати овде.

 

  КОНКУРС О ДОТАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ЗА 2019:

 • Документ: Конкурс о дотацији локалног линијског превоза путника за 2019. годину у PDF формату можете погледати овде.

  Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину

 • Документ: Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину у PDF формату можете погледати овде.

  Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину:

 • Документ: Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину у PDF формату можете погледати овде.
 • Прилог 1: Изјава о непостојању сукоба интереса у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 2: Образац за пријаву предлога пројекта у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 3: Образац предлога пројекта у DOC формату можете преузети овде.
 • Прилог 4: Образац буџета пројекта у DOC формату можете погледати овде.
 • Прилог 5: Образац наративног буџета пројекта у DOC формату можете преузети овде.

  Годишњи план јавних конкурса за 2019 годину за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Босилеград :

 • Годишњи план јавних конкурса за 2019 годину за доделу средстава из буџета општине Босилеград за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.

  Конкурс за финансирање и суфинансирање Пројеката за пружање услуга социјалне заштите у општини Босилеград:

 • Документ: Конкурс за финансирање и суфинансирање Пројеката за пружање услуга социјалне заштите у општини Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Образац: Пријава на конкурс у DOC формату можете преузети овде.
 • Образац: Финансијски буџет пројекта у EXCEL формату можете преузети овде.
 • Образац: Наративни буџет пројекта у EXCEL формату можете преузети овде.
 • Образац: Предлог пројекта у DOC формату можете погледати овде.

  Конкурс за доделу средстава из програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Босилеград за 2018.години:

 • Документ: Конкурс за доделу средстава из програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Босилеград за 2018.години у PDF формату можете погледати овде.

  Други јавни позив о спровођењу мера/активности ублажавања економске цене подизања детета кроз економско оснаживањe породичних пољопривредних газдинстава и покретање породичних бизниса:

 • Документ: Одлука о продужењу рока јавног позива о спровођењу мерa/активности ублажавања економске цене подизања детета кроз економско оснаживање породичних пољопривредних газдинстава и покретање породичних бизниса у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Правилник o спровођењу мерa/активности ублажавања економске цене подизања детета кроз економско оснаживање породичних пољопривредних газдинстава и покретање породичних бизниса у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Други јавни позив о спровођењу мера/активности ублажавања економске цене подизања детета кроз економско оснаживањe породичних пољопривредних газдинстава и покретање породичних бизниса у PDF формату можете погледати овде.
 • Прилог: Табела 1 - Подстицај и прихватљиве инвестије о спровођењу мере/активности ублажавања економске цене подезања детета кроз економско оснживање породичних пољопривредних газдинства и покрање породичних бизниса у PDF формату можете погледати овде.
 • Образац: Пријава на јавни позив у DOC формату можете преузети овде.
 • Образац: Бизнис план у DOC формату можете преузети овде.
 • Документ: Критеријуми за бодовање у PDF формату можете погледати овде.

 Јавна расправа о измени Статута општине Босилеград:

 • Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Статута општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Електронску верзију нацрта новог Статута општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 Давање у закуп непокретности у јавној својини општине Босилеград:

 • Документ: Јавни оглас за давање у закуп пословног простора "Чарапара" путем прикупљања писмених понуда у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Образац понуде у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Решење Општинског већа о давању у закуп пословног простора "Чарапара" на основу прикупљених писмених понуда у PDF формату можете погледати овде.
 •  

 • Документ: Јавни оглас за давање у закуп пословног простора "Кобос" путем прикупљања писмених понуда у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Образац понуде у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Решење Општинског већа о давању у закуп пословног простора "Кобос" на основу прикупљених писмених понуда у PDF формату можете погледати овде.

 

 Огласи:

 • Документ Jавни конкурс за постављење начелника Општинске управе општине Босилеград у 2017. години у PDF формату можете погледати овде.

 

 • Документ Jавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом Националне службе за запошљавање и општине Босилеград у 2015. години у PDF формату можете погледати овде.

 

 • Документ Јавни позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама и Нацрту Одлуке о буџету општине Босилеград за 2015. годину у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ Службена бележка о јавној расправи за Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама и Одлуке о Буџету општине Босилеград за 2015. годину у PDF формату можете погледати овде.

 

 • Оглас за јавни увид у извештај o стратешкoј прoцени утицаја на живoтну средину региoналнoг плана управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023 у PDF формату можете погледати овде.
 • Региoнални план управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023 у PDF формату можете скинути овде.
 • Извештај o стратешкoј прoцени утицаја на живoтну средину региoналнoг плана управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023 у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Конкурс o уступању права коришћења на погону за сушење воћа и поврћа у PDF формату можете скинути овде.

 

 • Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 •  Јавни конкурси за именовање директора јавних предузећа су објављени у Службеном гласнику Републике Србије број 54 дана 21. јуна 2013 године

   
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker