[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links

 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД:

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба). Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 година старости – без обзира на стручну спрему, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама, старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи дугорочно незапослени, жртве породичног насиља и жене Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законскихи услова овог јавног позива за незапослено лице. Више информација о јавном позиву, као и потребне формуларе можете преузети на следећим линковима:

  • Документ "Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима ЛАПЗ суфинансирање у 2020. години" у DOCX формату можете преузети овде.
  • Документ "Захтев са бизнис планом за доделу субвенциjе за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима – суфинансирање 2020. година" у DOC формату можете погледати овде.
  • Документ - Списак несубвенционисаних делатности - теже запошљиви у DOCX формату можете погледати овде.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање/Филијала Врање/Испостава Босилеград (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности. Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом. Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законскихи услова овог јавног позива за незапослено лице. Више информација о јавном позиву, као и потребне формуларе можете преузети на следећим линковима:

  • Документ "Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години" у DOCX формату можете преузети овде.
  • Документ "Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2020. годину - ЛАПЗ суфинансирање" у DOC формату можете погледати овде.
  • Документ - Списак несубвенционисаних делатности - самозапошљавање у DOCX формату можете погледати овде.
  • Документ - Списак несубвенционисаних делатности - самозапошљавање припадника ромске националности у DOCX формату можете погледати овде.


  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.