[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links

 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023 ГОДИНИ

 Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2023. години:

 • Документ "Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2023. години" у PDF формату можете преузети овде.
 • Документ "Захтев са бизнис планом за доделу субвенциjе за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2023. години" у DOC формату можете погледати овде.
 • Документ - Списак несубвенционисаних делатности - категорија теже запошљивих у PDF формату можете погледати овде.
 •  Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2023. години:

 • Документ "Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2023. години" у PDF формату можете преузети овде.
 • Документ "Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2023. годину" у DOC формату можете погледати овде.
 • Документ - Списак несубвенционисаних делатности - самозапошљавање у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ - Списак несубвенционисаних делатности - особе са инвалидитетом у PDF формату можете погледати овде.


 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022 ГОДИНИ

   Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2022. години:

 • Документ "Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2022. години" у PDF формату можете преузети овде.
 • Документ "Захтев са бизнис планом за доделу субвенциjе за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2022. години" у DOC формату можете погледати овде.
 • Документ - Списак несубвенционисаних делатности - категорија теже запошљивих у PDF формату можете погледати овде.
 •  Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2022. години:

 • Документ "Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2022. години" у PDF формату можете преузети овде.
 • Документ "Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2022. годину - ЛАПЗ суфинансирање" у DOC формату можете погледати овде.
 • Документ - Списак несубвенционисаних делатности - самозапошљавање у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ - Списак несубвенционисаних делатности - особе са инвалидитетом у PDF формату можете погледати овде.


 • ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021 ГОДИНИ

  Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање/Филијала Врање/Испостава Босилеград (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности. Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом. Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законскихи услова овог јавног позива за незапослено лице. Више информација о јавном позиву, као и потребне формуларе можете преузети на следећим линковима:

  • Документ "Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години" у DOCX формату можете преузети овде.
  • Документ "Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2021. годину - ЛАПЗ суфинансирање" у DOC формату можете погледати овде.
  • Документ - Списак несубвенционисаних делатности - самозапошљавање у PDF формату можете погледати овде.
  • Документ - Списак несубвенционисаних делатности - особе са инвалидитетом у PDF формату можете погледати овде.

  ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2021. ГОДИНИ

  Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба). Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:  млади до 30 година старости, без обзира на стручну спрему, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама,  старији од 50 година,  вишкови запослених,  Роми,  особе са инвалидитетом,  радно способни корисници новчане социјалне помоћи,  дугорочно незапослени  жртве породичног насиља и  жене
 • Документ "Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима ЛАПЗ суфинансирање у 2021. години" у DOCX формату можете преузети овде.
 • Документ "Захтев са бизнис планом за доделу субвенциjе за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима – суфинансирање 2021. година" у DOC формату можете погледати овде.
 • Документ - Списак несубвенционисаних делатности - категорија теже запошљивих у PDF формату можете погледати овде.
 • ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 2020

  Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба). Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 година старости – без обзира на стручну спрему, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама, старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи дугорочно незапослени, жртве породичног насиља и жене Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законскихи услова овог јавног позива за незапослено лице. Више информација о јавном позиву, као и потребне формуларе можете преузети на следећим линковима:

  • Документ "Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима ЛАПЗ суфинансирање у 2020. години" у DOCX формату можете преузети овде.
  • Документ "Захтев са бизнис планом за доделу субвенциjе за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима – суфинансирање 2020. година" у DOC формату можете погледати овде.
  • Документ - Списак несубвенционисаних делатности - теже запошљиви у DOCX формату можете погледати овде.

  Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање/Филијала Врање/Испостава Босилеград (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности. Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом. Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законскихи услова овог јавног позива за незапослено лице. Више информација о јавном позиву, као и потребне формуларе можете преузети на следећим линковима:

  • Документ "Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години" у DOCX формату можете преузети овде.
  • Документ "Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2020. годину - ЛАПЗ суфинансирање" у DOC формату можете погледати овде.
  • Документ - Списак несубвенционисаних делатности - самозапошљавање у DOCX формату можете погледати овде.
  • Документ - Списак несубвенционисаних делатности - самозапошљавање припадника ромске националности у DOCX формату можете погледати овде.    Данашња курсна листа:  eXTReMe Tracker