[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - Попис пољопривреде

У Попису пољопривреде 2023. год. биће ангажовано око 3 000 пописивача

Јавни позив (конкурс) за пријавлјивање кандидата за пописиваче објавлјује се 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања.

Грађани који су заинтресовани за рад у Попису у својству пописивача могу да се пријаве исклјучиво попуњавањем електронске пријаве на поменутим сајтовима, од 15. августа (од 8.00 часова) до 21. августа (до 20.00 часова) 2023. године. Услови које кандидати треба да испуне су следећи: – државлјанство Републике Србије, – пребивалиште или пријавлјено боравиште у Републици Србији; – најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве; – стечено најмање трогодишње средње образовање; – да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак. Подразумева се познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) и могућност приступа интернету током периода ангажовања. Процес селекције пријавлјених кандидата се врши у три фазе: 1. Избор пријавлјених кандидата за пописиваче за предају документације и интервју; 2. Рангирање према бодовима оствареним приликом пријаве и на интервјуу; 3. Селекција након оствареног успеха на обуци.

Детаљна објашњења у вези са ангажовањем пописивача могу се наћи у PDF формату у Процедури за избор пописивача.

Линк ка споту на YT каналу може се налази овде.

 
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker