[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

На основу члана 7. став 2. Закона о финасирању локалне самоуправе („Службени гласник РС" број 62/06, 47/11, 93/12 и 104/16-др.закон, 95/18-др.закон) и члана 6. у вези са чланом 26. Одлуке о јавним расправама („Сл.гласник града Врања", бр. 24/2019):

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ОДЛУIЦИ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНHМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА, ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2022 И 2023 ГОДИНУ

Јавна расправа ћe се одржати у периоду од 30.11.- 08.12.2021. године Програм јавне расправе је следећи: 1 .Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавне површине 2. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалиим комуналним таксама 3 .Нацрт Одлуке о буџету општине Босилеград за 2021. годину са пројекцијама за 2022 и 2023

Јавни увид у Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама и Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавне површине може се обавити у периоду од 30.11.- 08.12.2021. године у просторијама локалне пореске администарције Општинске управе општине Босилеград у канцеларији број 17 у времену од 12,00 до 14,00 часова сваког радног дана и на интернет пораталу општине Босилеград. Сва заинтересована правна и физишса лица могу поднети примедбе и сугестиј е на нацрт ових одлука у писменом облику, најкасније до 08.12.2021. године до 10 часова, путем писарнице Општинске управе општине Босилеград или на е-маил lpa@bosilegrad.rs. Примедбе и сугестије кој е стигну након назначеног рока, нeћe се разматрати. Јавна расправа ћe се одржати 08.12.2021. године у 12,00 часова, у сали Општинске управе општине Босилеград-Скупштине општине Босилеград, када сва правна и физичка лица могу образложити своје примедбе и сугестије упућене током јавног увида. Нацрте Одлука о измени одлука о накнади за коришћење јавних површина, Одлуке о локалним комуналним таксама и Одлуке о буџету општине Босилеград за 2021. годину са пројекцијама за 2022 и 2023 годину можетe погледати на адреси http://www.bosilegrad.org/sr/Oglasi.aspx

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.