[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/17, 83/14 - др. закон, 101/16- др. закон и 47/18) и чл. 17. и 18. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Врања“ број: 16/19)

ОДЛУКA O РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Расписију се избори за чланове савета месних заједница на територији општине Босилеград.

1. Расписију се избори за чланове савета месних заједница на територији општине Босилеград. 2. Избори ће се одржати 4. јануара 2022. године(уторак) у времену од 8 до18 часова. 3. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 4. децембра 2021. године. 4. Избори за чланове месних заједница спровешће органи за спровођење избора одређени Одлуком о месним заједницама. 5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у („Службеном гласнику града Врања“). Број: 016-251/21 Датум: 30. новембра 2021. године Босилеград ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Славчо Владимиров * Више информација о изборима за савете месних заједница на банеру лево или на адреси: http://www.bosilegrad.org/sr/Mesni_izbori_2022.aspx

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker