[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

Јавни конкурс за попуњавање положаја Заменик начелника Општинске управе општине Босилеград у Општинској управи општине Босилеград

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

На основу члана 56. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 48/218), члана 95. став 1, члана 100. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/18), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и и јединицама локалне самоуправе („Службни гласник Републике Србије“ бр. 95/2016) и члана 74. Статута општине Босилеград ( „Службени гласник града Врања“, бр.3/19) и Одлуке Општинског већа о расписивању јавног конкурса за ибор заменика начелника Општинске управе општине Босилеград, Општинско веће општине Босилеград на седници одржаној дана 02. децембар 2021. године, расписује Јавни конкурс за попуњавање положаја Заменик начелника Општинске управе општине Босилеград.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс подносе се Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса за постављење заменика начелника Општинске управе, именованој од стране Општинског већа, на адресу: Општинска управа општине Босилеград, улица Георги Димитров 82 17540 Босилеград, са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање положаја у II групи – заменик начелника Општинске управе општине Босилеград “. Текст јавног конкурса можете погледати на веб презентацији Општине Босилеград на адреси: http://www.bosilegrad.org/sr/Oglasi.aspx

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.