[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

Општинско веће општине Босилеград, на предлог Комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Босилеград, расписује

JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која су регистрована на територији општине Босилеград, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општинеБосилеград.

Средства за реализацију пројеката/програма из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету општине Босилеград за 2022. годину, на основу Одлуке о буџету општине Босилеград за 2022 . годину („Службени гласник града Врања“, број:36/21) и Одлуке о I ребалансу буџета општине Босилеград за 2022 годину број: 06-13/2022 од 12.01.2022 године , у укупном износу од 7.777.634,00 динара и то: средства у износу од 1.600.000,00 динара за програме/пројекте у области туризма; средства у износу од 866.000,00 динара за програме/пројекте у области пољопривреде; средства у износу од 4. 000.000,00 динара за програме/пројекте у области заштите флоре и фауне и за програме/пројекте у области заштита животне средине; средства у износу од 1.261.634,00 динара за програме/пројекте у области очување кулутурне и историјске традиције, друштвена брига о старим особама, унапређење живота квалитета особа са инвалидитетом и борачко инвалидска заштита; средства у износу од 50.000,00 динара за програме/пројекте у области културе. Средства која нису расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: Јавни конкурс траје 15 дана. Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса подноси пријаву Комисији у периоду од 01.02.2022 . године до 15.02.2022 . године до 14:00 часова. Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет странице општине Босилеград: http://www.bosilegrad.org/sr/Oglasi.aspx

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker