[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

Општинска управа општине Босилеград оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за потребе изградње станице за снабдевање горивом путничких возила са пратећим објектима спратности П на кп бр.1037/1 КО Босилеград 1 (Обрађивач плана „Инкопројект планирање“ Лесковац)

Јавна презентација ће бити одржана од 26.03.2022.године до (закључно са) 01.04.2022. године. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у урбанистички пројекат као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије искључиво у писаном облику преко писарнице општинској управи Босилеград – служби за урбанизам. Текст и графички прилози урбанистичког пројекта ће бити изложени у просторијама Општинске управе Босилеград ул. Г.Димитров, бр.82, у канцеларији број 17, где се могу добити информације о истом сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова. На интернет адреси http://www.bosilegrad.org/sr/Planska_dokumenta.aspx може се остварити увид у урбанистички пројекат.

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker