[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

Општинска управа Босилеград, Служба за заштиту животне средине на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, инвеститор „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО Земун, Царице Јелене бр.82, 11080 Београд, 14.04.2022.

Подносилац захтева „Инкопројект планирање“ Лесковац, Бранислава Нушића 3/5, Лесковац, поднео је у име инвеститора „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО из Земуна дана 13.04.2022. године Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, на катастарској парцели бр. 1037/1, КО Босилеград 1. Захтев је евидентиран у писарници Општинске управе Босилеград под бројем IV/501-67/2022. Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине (ул.Г.Димитрова бр.82, I спрат, соба 17), сваког радног дана од 10 до 13 часова. Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину лично, поштом или електронски на адресу zivotnasredina@bosilegrad.rs. За обављање јавног увида у просторијама Службе, потребно је најавити се најмање један радни дан раније, елекронском поштом на адресу zivotnasredina@bosilegrad.rs или телефоном на број 017 877 237.

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker