[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД – ОПШТИНСКА УПРАВА -СЛУЖБА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта „ДРАГИНГ” из Босилеграда, поднеo је Општинској управи – Служби заштите животне средине Босилеград захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за објекат Mале фотонапонске соларне електране „Рајчиловци“ у с. Рајчиловци, општина Босилеград, снаге 999кW, чија изградња је планирана на катастарскoј парцели број 2357 КО Рајчиловци, општина Босилеград.

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину поднетог захтева у Општинској управи – Служби заштите животне средине Босилеград, ул. Г.Димитрова бр.82 (соба бр.17), радним данима од 10 до 13 часова. Рок за јавни увид и достављање мишљења о поднетом захтеву је од 17.08. до 26.08.2022.године. Обавештење се објављује на основу чл.10. Закона о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.36/09) и чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр.135/04). СЛУЖБА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ саветник Микица Василев, дипл.инг.зжс

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker