[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД – ОПШТИНСКА УПРАВА -СЛУЖБА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Општинска управа Босилеград – Служба заштите животне средине, даје следеће обавештење:  Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО из Земуна, поднео Општинској управи Босилеград - Служби за заштиту животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, на катастарској парцели бр. 1037/1, КО Босилеград 1.

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО из Земуна, поднео Општинској управи Босилеград - Служби за заштиту животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, на катастарској парцели бр. 1037/1, КО Босилеград 1. Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Општинске управе у Босилеграду, Георги Димитрова бр.82, соба 17, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења у дневним новинама, као и на службеном сајту Општине. Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Служби за заштиту животне средине, Георги Димитрова бр.82, Босилеград. Дана 20.09.2022. године у 12.00 часова, у просторијама Општинске управе Босилеград, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије. Број: 501-67-4/2022 Дана: 29.08.2022.

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker