[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД – ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Служба за заштиту животне средине на захтев инвенститора пројекта „ДРАГИНГ” из Босилеграда, спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја за објекат Mале фотонапонске соларне електране „Рајчиловци“ у с.Рајчиловци, општина Босилеград. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину. Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker