[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

Општинска управа општине Босилеград оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за потребе изградње фотонапонске соларне електране на земљи на к.п. бр.2357 КО Рајчиловци, општина Босилеград (Обрађивач урбанистичког пројекта „ИСТ УРБАН“ Д.О.О. Ниш)

Јавна презентација ће бити одржана од 21.09.2022.године до (закључно са) 27.09.2022. године. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у урбанистички пројекат као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије искључиво у писаном облику преко писарнице општинској управи Босилеград – служби за урбанизам. Текст и графички прилози урбанистичког пројекта ће бити изложени у просторијама Општинске управе Босилеград ул. Г.Димитров, бр.82, у канцеларији број 17, где се могу добити информације о истом сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова., На интернет адреси www.bosilegrad.rs може се остварити увид у урбанистички пројекат.

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker