[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

На основу Одлуке Општинског веће општине Босилеград о расписивању Јавног конкурса бр:06-310-2/2022 од 24.11.2022. године Oштина Босилеград расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

За суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача и термотехничких инсталација на територији општине Босилеград за 2022. годину

Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници Општине Босилеград на адреси http://www.bosilegrad.org/sr/Oglasi.aspx, или на пријавници општине. Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли Општине Босилеград. Конкурс је отворен закључно са даном 26.12.2022. године. Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда – које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде - НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Босилеград, или препоручено поштом на адресу: Општина Босилеград Комисија за реализацију мера енергетске санације,Општине Босилеград. За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефон 017/877 006 и електронску адресу: e-mail: opstina.bosilegrad@gmail.com Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине на адреси http://www.bosilegrad.org/sr/Oglasi.aspx

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker