[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

На основу члана 9. и 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/2004 и 88/2010) дана 31.05.2023.год., Општина Босилеград oбјављује

Обавештење о захтеву за давање мишљења

На основу горе наведеног, а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.135/04 и 88/10), рок за достављање мишљења је 15 дана од дана објављивања захтева за давање мишљења, односно до 15.јуна 2023.године.

Општина Босилеград, покренула је поступак израде Локалног плана управљања отпадом на територији општине Босилеград. У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), након добијања мишљења и доношења одлуке о приступању или неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину, орган надлежан за припрему плана упутиће предлог одлуке Скупштини општине Босилеград да донесе одлуку о приступању изради горе предметног плана.

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker