[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

Национална служба за запошљавање и Општина Босилеград расписују:

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Врање - Испостава Босилеград (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности. Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом. Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице. Пун текст конкурса, обрасци за конкурисање и информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у надлежној организационој јединици Националне службе/Испостава Босилеград или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на сајту општине Босилеград www.bosilegrad.org. Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе и сајту општине Босилеград, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 31.08.2023. године

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker