[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

Национална служба за запошљавање и Општина Босилеград Расписују:

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2023. ГОДИНИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих ( у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Врање - Испостава Босилеград (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: * млади до 30 година старости, без обзира на стручну спрему, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама, * старији од 50 година, * вишкови запослених, * Роми, * особе са инвалидитетом, * радно способни корисници новчане социјалне помоћи, * дугорочно незапослени * жртве породичног насиља и * жене. Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице. Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи: • 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима. Пун текст јавниг позива, обрасце потребне ѕа конкурисање, као и информације о мери и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у надлежној организационој јединици Националне службе или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту општине Босилеград www.bosilegrad.org. Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе и званичном сајту општине Босилеград до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 31.08.2023. године.

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker