[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

Општинска управа Босилеград, Служба за заштиту животне средине на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Проширење градске мреже ради водоснабдевања насеља Ресен у општини Босилеград, инвеститор општина Босилеград, ул.Георги Димитрова бр.82, Босилеград

Носилац пројекта општина Босилеград, ул.Георги Димитрова бр.82 поднела је дана 15.08.2023. године Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Проширење градске мреже ради водоснабдевања насеља Ресен у општини Босилеград, на катастарске парцеле бр. 556, 3619, 3620, 3623, 3624, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3727, 549/1, 4710, 3729, 3730, 3731 и 3760 КО Извор и кп бр 107, 182, 181, 4125, 350, 351, 4216, 4217, 4214, 4222,1843, 1841, 4211, 4223, 1750, 1756, 1747, 1746, 1737, 1738,1733, 1732, 1730, 2366, 2373, 2375, 2356, 2355, 2354, 4227, 2532, 2533, 2534, 2535, 2537, 2550, 2548/2, 2688 , 3041 КО Ресен. Захтев је евидентиран у писарници Општинске управе Босилеград под бројем IV-501-90/2023. Увид у податке и документацију из предметног захтева може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине (ул.Г.Димитрова бр.82, I спрат, соба 17), сваког радног дана од 10 до 13 часова. Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину лично, поштом или електронски на адресу zivotnasredina@bosilegrad.rs.

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker