[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

Општинска управа Босилеград, Служба за заштиту животне средине на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела Млекоминци уз државни пут Босилеград – Рибарци /Друга фаза/ у општини Босилеград, инвеститор општина Босилеград, ул.Георги Димитрова бр.82, Босилеград 19.09.2023.

Носилац пројекта општина Босилеград, ул.Георги Димитрова бр.82 поднела је дана 15.08.2023. године Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела Млекоминци уз државни пут Босилеград – Рибарци /Друга фаза/ у општини Босилеград, на катастарске парцеле бр. 1339, 1351, 1353, 1582, 1588, 1589, 3694,1575, 2017, 2016, 1778 КО Млекоминци. Захтев је евидентиран у писарници Општинске управе Босилеград под бројем IV-501-106/2023. Увид у податке и документацију из предметног захтева може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине (ул.Г.Димитрова бр.82, I спрат, соба 17), сваког радног дана од 10 до 13 часова. Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину лично, поштом или електронски на адресу zivotnasredina@bosilegrad.rs. Служба за заштиту животне средине Општине Босилеград

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker