[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

Општинска управа Босилеград, Служба за заштиту животне средине на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела Млекоминци уз државни пут Босилеград – Рибарци /Друга фаза/ у општини Босилеград, инвеститор општина Босилеград, ул.Георги Димитрова бр.82, Босилеград 04.10.2023.

Служба за заштиту животне средине на захтев инвенститора општине Босилеград, ул.Георги Димитрова бр.82, спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја за пројекат: Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела Млекоминци уз државни пут Босилеград – Рибарци /Друга фаза/ у општини Босилеград. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину. Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа. Служба за заштиту животне средине Општине Босилеград

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker