[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДИМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМ ЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ В Л А С И Н А “

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Власина” је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 50/18. Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 13. до 27. августа 2018. године у зградама скупштина општина Босилеград, Сурдулица и Црна Трава. У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен на званичнoј интернет страници министарства надлежног за послове просторног планирања. Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др. Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину. Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 27. августом 2018. године.

<<< назад ...

 

 
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.