[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

На основу члана 7. став 2. Закона о финасирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12 и 104/16-др.закон, 95/18-др.закон) и члана 6.у вези са чланом 26. Одлуке о јавним расправама(„Сл.гласник града Врања“, бр. 24/2019)Општинско

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ОДЛУЦИ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА, ОДЛУЦИ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ ИОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2020. ГОДИНУСА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2021 И 2022 ГОДИНУ

Јавна расправа ће се одржати у период од 25.11.-09.12.2019. године. Програм јавне расправе је следећи: 1.Нацрт Одлуке о боравишној такси са образложењем; 2. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама; 3. Нацрт Одлуке о буџету општине Босилеград за 2020 годину са пројекцијама за 2021 и 2022 годину.

Јавни увид у Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама и Нацрт Одлуке о боравишној такси може се обавити у периоду од 25.11.- 09.12.2019. године у просторијама локалне пореске администарције Општинске управе општине Босилеград у канцеларији број 17, у времену од 12:00 до 14:00 часова сваког радног дана, а јавни увид о Нацрту Одлуке о буџету општине Босилеград за 2020. годину са пројекцијама за 2021 и 2022 годину може се обавити сваког радног дана у периоду од 12:00 до 14:00 часова у канцеларији Службе за израду буџета, број 12. Нацрт Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама и Одлуке о боравшној такси биће објављен на званичној интернет презентацији општине Босилеград. Сва заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе и сугестије на нацрт ових одлука у писменом облику, најкасније до 09.12.2019. године до 10:00 часова, путем писарнице Општинске управе општине Босилеград или на е-маил lpabosilegrad.rs или opstina@bosilegrad.rs. Примедбе и сугестије које стигну након назначеног рока, неће се разматрати. Јавна расправа ће се одржати 09.12.2019. године у 12:00 часова, у сали Општинске управе општине Босилеград-Скупштине општине Босилеград, када сва правна и физичка лица могу образложити своје примедбе и сугестије упућене током јавног увида. У Босилеграду, дана 20.11.2019. године

<<< назад ...

 

   Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.