[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, Сектор за шумарство и заштиту животне средине Телефони: 011/711-34-10; 711-27-70; фах.: 011/711-85-13; Булевар Михајла Пупина број 113

Позив за јавни увид у Предлог плана управљања Строгим резерватом природе „Јарешник“ за период 2020-2029. године

Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд управљач заштићеног подручја Строги резерват природе „Јарешник“ сагласно члану 54. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 91/10-исправка,14/16 и 95/18-др.закон), у циљу обезбеђења учешћа јавности, стaвља на јавни увид предлог Плана управљања Строгим резерватом природе „Јарешник“ за период 2020-2029. године.

Јавни увид траје у периоду од 28.11.2019. године до 27.12.2019. године. Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд позива јавност да изврши увид у предлог Плана управљања Строгим резерватом природе „Јарешник“ за период 2020-2029. године и достави мишљење, примедбе и предлоге у писаном облику. Јавна расправа о Предлогу плана управљања Строгим резерватом природе „Јарешник“ за период 2020-2029. године биће одржана 30.12.2019. године у 11,00 часова у просторијама Шумског газдинства „Варње“ у Врању. Особe за контакт: Дејан Милетић, телефон 011/711-34-10; e-mail: dejan.miletic@srbijasume.rs и Светлана Баковић, телефон 064/8568063; e-mail svetlana.bakovic@srbijasume.rs

<<< назад ...

 

 
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.