[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Бистар

Бистър

Бистър е  село в община Босилеград и се намира в котлина, на юг от Босилеград. През селото минава Бранковска (Тлъминска) река , десния приток на река Драговищтица, наречена от местните жители и Бистърска река, която по своето течение от Бистър към Бранковци се влива в Ярешничка река. Повърхността на селото е 1522,47 хектара, а гъстота на населението е  7,1 житела на км2. Надморската височина на селото е около 1205 метра. Село Бистър граничи със следните села: Рикачево, Долно Тлъмино, Ярешник, Зли дол, а с една своя част и с държавната граница на Република България. Селото е доста распърснато и се състои от единадесет махали, разположени от двете страни на Бранковска река. От лявата страна са махалите : Рупи, Река или Село махала, Тошини, Кошарска махала, Цепаница, Градиште, а от десната страна са махалите : Бели бег, Търновци, Стойовци, Тънки рид. В центъра на селото се намира храм „Свети апостол Филип”, изграден 1872 година, покрай когото минава Ярешнишка река. Махала Тънки рид, се намира на най-голяма надморска височина от 1314 метара. В миналото жителите са били известни по различните  занаяти и ръкоделия.

 

Според преброяването от 2002 година е имало174 жители, а според преброяването от 2011 година има 107 жители.

Според преброяването от 2002 година, в  селото живеят 141 пълнолетни жители, а средната възраст на населението е 40,9 година ( 40,6 за мъже и 41,2 за жените).

Селото е имало 64 домакинства, а средния брой членове в едно домакинство е 2,72. През последните преброявания, се наблядава спад на населението.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker