[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links

Данни от последното преброяване на населението

 Според данните от миналогодишното преброяване на населението В Босилеградска община 71,82% са българи Според официалните данни от преброяването на населението в Сърбия през 2011 година, които публикува Републиканския статистически иститут, в Босилегардска община са регистрирани 8 129 жители, от които 5 839 (71,82%) са българи, 895 сърби, 162 роми, 38 македонци, 20 югославяни, по двама черногорци и русини и по един албанец, хърватин, украинец и словак.

 За отбелязване е и факта, че 1 100 (над 13%) граждани не са декларирали националната си принадлежност. От общия брой на жителите 4159 са мъже, а 3 970 жени. В Босилеград са регистрирани 2 624 жители, 1 840 в Райчиловци, докато 3 365 души живеят в останалите 35 села в общината. В сравнение с преброяването от 2002 година, когато в общината са регистрирани 9 931 жители, броят на населението за последните 10 години е намалял с 1 802 души, което ще рече, че всяка година в Босилеградска община има по 180 души по-малко. Що се отнася до националната структура на населението, може да се констатира, че за 1% се е увеличил броя българите, тъй като 2002 г. са регистрирани 70,85%, а 2011 г. 71,82%. От друга страна процентуално е намалял броя на сърбите - от 13,17% през 2002 г. на 11% през 2011 г. Въпреки че преди 10 години не е имало регистрирани лица с ромски произход, според резултатите от последното преброяване, 162 души са се определили като роми.

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker