[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Мусул

Мусул

Мусул е село в община Босилеград и се намира на запад от градското селище Босилеград. Повърхността на селото е 2391,48 хектара, а гъстотата на населението е 3 житела на км2, докато надморската височина на селото е около 1155 метра. Село Мусул граничи със села: Барйе, Плоча, Долна Любата и със селата които принадлежът към други общини на Пчинска област. Махалите на селото са: Орниче, Мечка, Кекеринци, Рупа, Каечовци, Боровси дол, Припор, Вуневци, Караманица.

Според препрояването на населението от 2002 година е имало 125 жители, а според преброяването от 2011 година населението на селото е 72-ма жители.

Според преброяването на населението от 2011 година в село Мусулй живеят 115 пълнолетни жители, а средната възраст на населението е 57,1 години (54,8 за мъжете и 59,6 за жените). Селото е имало 58 домакинства, а средния брой на членовете в едно домакинство е 2,16.

Населението на селото е много нехомогенно, а в последните три преброявания се отбелязва спад в броя на населението.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker