[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Горна Лисина

Горна Лисина

Горна Лисина е село  в община Босилеград и се намира в планински район в северозападната част на община Босилеград. Повърхността на селото е 3658,13 хектара, а гъстотата на населеност е 9,2 житела на км2, докато надморската височина на село Горна Лисина е 1027 метра. Селото граничи със следните села: Милевци, Долна Лисина, Долна Любата, Долна Ръжана и с една своя част се граничи със село Божица, което принадлежи на община Сурдулица. Центара на селото е отдалечен два километра северозападно от устието на Божичка и Лисинска река. През селото тече Лисинска  река. Горна Лисина се състои от осем разпръснати махали и това: Драгойчеви кошари, Венчинска махала, Ябучйе, Орловица, Разцепеница, Колища, Владичавци, Гарина и Село. Някои от махалите са разделени на подмахали. В Горна Лисина се намира храмът „ Свети пророк Илия”, изграден 1889 година.

Близу до селото Горна Лисина намира се  язовир „Лисина”, който работи във системата  на Джердапските водноелектрически централи.

Според преброяването от 2002 година е имало 474 души, а според преброяването от 2011 година има 332 жители.

Според преброяването от 2002 година във  селото Горна Лисина има 406 пълнолетни жители, а средната възраст на населението е 48,2 години (46,4 за мъжете и 50,0 за жените). Селото е имало 170 домакинства, а средния брой на членовете в едно домакинство е 2,79. Също така населението в селото е доста нехомогенно, а в последните три преброявания отбелязва се спад в броя на населението.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker