[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Паралово

Паралово

Паралово е село в община Босилеград и се намира на запад от градското селище Босилеград. Повръхността на селото е 1291,49 хектара и гъстота на населението от 8 житела на км2, а надморската височина на селото е около 1055 метра. Село Паралово граничи със селата: Гложйе, Райчиловци, Буцалево, Црнощица и с градското селище Босилеград. Махалите на Паралово са: Село, Падина, Ливада, Иванковци, Дъбйе, Лилин дол, Радойковци, Припор и Тръница. Във село Паралово се намира храм „Свети Иван  Рилски”, построен през 2009 година.

Според преброяването на населението от 2002 година във Паралово е имало 133 жители, а според преброяването на населението от 2011 година има 104 жители

Според преброяването на населението на населението от 2002 година във село Паралово живеят 114 пълнолетни жители, а средната възраст на населението е 46,0 години ( 43,6 за мъжете и 48,8 за жените). Селото е имало 50 домакинства, а средния брой на членовете в едно домакинство е 2,66.

Населението на селото е много нехомогенно, а през последните три преброявания се отбелязва спад в броя на населението.

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker