[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links

Информатор за работата на община Босилеград

Въз основа на член 39 от Закона за свободен достъп до информациите от обществено значение („Държавен вестник на РС“,номер 120/04) и Напътствието за публикуване на осведомителен бюлетин за работата на държавените органи („Държавен вестник на РС“,номер 57/05), община Босилеград публикува този Осведомителен бюлетин за работата на общинското управление на община Босилеград.

Данни за държавния орган

•Название: Община Босилеград

•Адрес на седалището: Улица Георги Димитров 82

•Регистрационнен номер: 07233361

•ПИБ: 100981390

Подаци за бюлетина

Дата на първото публикуване на бюлетина: декември 2004 година

Дата на последното изменение или допълнение на данните: 17 януари 2014 година

За точността и пълнотата на информацията, в този Бюлетин отговорно лице е началника на Общинското управление, Станиша Зиновиев. Бялетина се публикува с цел да информира обществеността за документите и информацията, с които разполагат службите на Община Босилеград в обхвата на тяхната работа.

Бюлетина се публикува в електронен вид на уеб страницата на Община Босилеград на адрес www.bosilegrad.org.

Електронната версия на информатора в PDF формат можете да свалите тук.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker