[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Назарица

Назарица


Назърица е село в община Босилеград и се намира югозападно от градското селище Босилеград. Повърхността на селото е 1275,43 хектара, а гъстотата на населението е 2,2 житела на км2, докато надморската височина на селото е около 1249 метра. Село Назърица граничи със селата Дукат, Црнощица, Ярешник, Горно Тлъмино и Доганица, а махалите на селото са Горна махала, Бориче, Лазарова махала, Каловци и Котарци.

Според преброяването от 2002 година селото е имало 76 жители, а според преброяването от 2011 година има 28 жители. Според преброяването от 2002 година в село Назърица живеят 66 пълнолетни жители, а средната възраст на населението е 48,4 години (42,8 за мъжете и 54,0 за жените). Селото е имало 32 домакинства, а средния брой на членовете в едно домакинство е 2,38. Населението на селото е много нехомогенно, а през последните три преброявания се отбелязва спад в броя на населението.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker