[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Рикачево

Рикачево

Рикачево е село в община Босилеград и се намира южно от градското селище Босилеград. Поврхността на селото е 1019,04 хектара, а гъстотата на населеността е 9 житела на км2, докато надморската височина на селото е средно 1027 метра. Село Рикачево граничи със селата: Зли Дол, Бранковци и Бистар, а с една своя част от територията излиза на държавната граница с Република България. През селото тече Бранковска (Тлъминска) река. На левия бряг на реката са разположени махалите: Селище (село), Байчевица, Граовище, Раков дол, Брановица и Долна махала, а на десния бряг е махалата: Широки дол. Във село Рикачевосе намира храмът Свети великомъченик Пантелеймон”, за който е предвидено пълно възстановяване.

Според преброяването на населението от 2002 година има 109 жители, а според преброяването от 2011 година има 90 жители.

Според преброяването на населението от 2002 година в село Рикачево живеят 88 възрастни жители, а средната възраст на населението е 2,53. Населението на селото е много нехомогенно а през последните три преброявания се забелязва спад в броя на населението. 

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker