[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Гложйе

Гложйе

Гложйе е село в Р.Сърбия, община Босилеград в Пчинска област, а намира се западно от градското селище Босилеград. Повърхността на селото е 2005,99 хектара, гъстота на населеността е 14 житела на км2. Село Гложйе граничи със следните села: Долна Лисина, Паралово, Црнощица, Долна Любата и с градското селище Босилеград. Махалите на селото са : Големо осойе, Баянци, Чурелинци, Камберци, Златковци, Маринковци, Чавдаровци, Црвенка, Треняци, Ковачевци, Грци, Ленинци, Качаровци, Личаровци, Кривовейци, Кумовци, Варазлишчане, Бобарчане, Самодовци, Кории и Глошка липа. Надморската височина на село Гложйе е около 897 метра.

Според преброяването от 2002 година е имало 327 жители, а според преброяването от 2011 година има 281 жители.

Според преброяването от 2002 година в село Гложйе са живяли 290 възрастни жители, а средната възраст на населението е 48,6 години ( 44,8 за мъжете и 52,9 за жените). Селото е имало 128 домакинства, а средния брой членове в едно домакинство е 2,55 члена. Населението на селото е много нехомогенно, а през последните три преброявания, отбелязва се спад в броя на населението.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker