[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Зли Дол

Зли дол


Зли Дол е село в община Босилеград и е разположен на склоновете на Дукат и на юг от градското селище Босилеград. Повърхността на селото е 1504,05 хектара, а гъстотата на населеността е 9 житела на км2, докато надморската височина на селото е около 918 метра. Село Зли Дол граничи със следните села: Бресница, Бранковци, Рикачево, Бистар и Рикачево, а състои се от повече махали и това: Гумнище, Блатцка падина, Езерина, Сугарчевица, Брезовац, Валози, Нива (Рамнак), Присое, Шаркинци и Пешовци. В село Зли Дол се намира храм „Свети пророк Илия”.

Според преброяването от 2002 година е имало 193 жители, а според преброяването от 2011 година има 136 жители.

Според преброяването от 2002 година в село Зли Дол живеят пълнолетни жители, а средната възраст на населението е 45,1 години (41,8 за мъжете и 48,8 за жените). В селото има 71 домакинства, а средния брой на членовете в едно домакинство е 2,72.

Населението на селото е много нехомогенно, а през последните три преброявания се отбелязва спад в спад в броя на населението.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker