[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Жеравино

Жеравино

Жеравино е разделено село 1920 година, между Република България и Сърбия. Србската част на селото се намира в община Босилеград, в Пчинска област, а Българската част на селото се намира в община Кюстендил. Жеравино се намира на границата с Република Сърбия и БЮР Македония, в географската област Каменица, южно от град (градското селище) Босилеград. Повърхността на селото е 620,98 хектара, а гъстотата на населението е 2,7 житела на км2, докато надморската височина на селото е около 1201 метра. Жеравино граничи със следните села: Караманица, Горно Тлъмино и Голеш. Селото има умерено континентален климат и нископланински климат. Селото е распръснат тип и се състои от 5 махали: Джулгерска, Радевска, Чергарска, Горчилска и Папрадска.

Според прброяването от 2002 година във сръбската част е имало 21 житела, докато в българската част е имало 4 житела, докато според преброяването от 2011 година в сръбската част на селото има 16 житела. Населението на селото е много нехомогенно, а през последните три преброявания, се отбелязва спад в броя на населението.

Според преброяването от 2002 година в село Жеравино живеят 19 възрастни жители, а средната възраст на населението е 55,9 години (51,6 за мъжете и 59,1 за жените). Селото е имало 10 домакинства, средния броя лица в едно домакинство е 2,10 члена. Населението на селото е много нехомогенно, а през последните три преброявания се отбелязва спад в броя на населението.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker