[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Груинци

Груинци


Грунци е село в община Босилеград и се намира североисточна от град Босилеград. Повърхността на това село е 899,27 хектара , а гъстотата на населеноста е 7 житела по кв.км. Надморската височина на село Груинци е около 969 метра. Груинци се граничи със селата: Милевци, Извор и с община Босилеград, а с една своя част се насланя на държавната граница с Република България. Село Груинци е разделено на махали: Попов дол, Миленова, Бумбарци, Николайчинци, Прлуш, Баба Станкина, Село, Ковачевци, Костадинова махала, Сенчевци и Рекарци, а някои от тези махали по нататък са разделени на подмахали. В село груинци се намира храм „Пресвета Богородица”.

Според преброяването на населението от 2002 година село Груинци е имало 93 житела, а според преброяването от 2011 година има 63 житела.

Според преброяаването на населението от 2002 година в село Груинци е живяло 90 пълнолетни жители, а средната възраст на населението е 63.4 години ( 60.0 за мъжете и 66.6 за жените).

Селото е имало 49 домакинства, а средния брой на членовете в едно домакинство е 1,86 члена. Населението на селото е много нехомогенно, а през последните три преброявания, отбелязва се спад в броя на населението.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker