[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Горна Любата

Горна Любата

Горна Любата е село в община Босилеград. Повърхността на селото е 3 985.33 хектара и гъстотата на населеността е 7.4 житела на кв.км. Горна Любата е едно от най-големите села на община Босилеград, както по броя на населението така и по размер, а граничи със следните села: Мусул, Долна Любата и Дукат както и с други градски селища които принадлежът към друго обюини в Пчинска област: Сурдулица, Вранска Баня и Тръговище. Горна Любата се намира в района между 1000 и 1870 метра надморска височина, а централната част на селото се простира на около 900 до 1200 метра надорска височина.

Цетралната част на селото е заобиколена от всички страни с планини, чиито склонове са разположени махалите, единствено от  юг селото е отворено към съседното село Долна Любата. Селото се намира на растояние от 20кm от Босилеград и на 60km от Враня. Принадлежи към (полупланински) планински разчупен вид села разделени на повече махали : Дулници, Сливйе, Пейчинци, Криви дол, Лавра, Дукатски Явор, Кайчинци, Грнчаре, Шароници, Колчина гарина, Рамна артина, Дебели рид, Селище, Стрвна, Глоговечки дол, Валявица и Куковичаре. Шеесетте  години в село Горна Любата са живяли повече от 4000 житела.

В село Горна Любата се намира храм „Свети Архангел Михаил”, построен през 1920 година.

Според преброяването на населението от 2002 година селото има 485 жители, а според преброяването на населението от 2011 година има 297 жители.

Според преброяването от 2002 година във  селото Горна Любата живяли са 402 пълнолетни жители, а средната възраст на населението е 46,9 години ( 44,1 за мъжете и 49,6 за жените). Селото е имало 192 домакинства, а средния брой на членовете в едно домакинство е бил 2,53 члена. През последните три преброявания, наблюдава се спад на населението. 


  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker