[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Босилеград

Босилеград

Босилеград е най-голямо населено място и седалище на Община Босилеград която се намира в Пчински окръг на 1832,8 хектара повръхност и надморска височина от 730 д0 760 метара и с гъстота на населението от 147 жители на км2. Градът е расположен на крайната югоисточна част на Република Србия в северната част на Босилеградската котлина, по склоновете на планина Рисовица, Лещава, Кремиково и Параловски рид. През града, в посока от северозапад към югоисток тече река Драговищтица. Също така, по отношение на хидрографията през неговата територия протичат и два потока и това: Добродолски поток и Изворщтица. В Босилеград се намира и храма „Рождество на Пресвета Богородица” построен през 1895 година.

Според преброяването на населението от 2002 година в градското селище Босилеград живеят 2072 жители, а според преброяването на населението от 2011 година в селището живеят 2530 жители.

Град Босилеград е административно разделен на Босилеград 1 и Босилеград 2. Първата зона включва само града, а втората втората бивсшите махали и села на Босилеград:

  •  Добри дол;
  •  Кръст;
  •  Преслап;
  •  Липа;
  •  Богослов трап и
  •  Воденици.

Босилеград е :

  • Административен център на Общината, тъй като в него се намират административните институции, като щто са: Общинска управа, поща, съдилища, полицейски участъци и т.н. ;
  • Транспортен център на общината като основен транспортен възел на Общината, чрез който минава международния път Сурдулица- Босилеград-Кюстендил ( и този път има регионален характер) , и други значителни големи местни пътища ;
  • Икономически център на Общината тъй като в него се намират всички фабрики и производствени предприятия в някои части на вътрешността на страната ;
  • Образователен център на Общината, тъй като тук се намира централното училище (основното училище) „Георги Димитров”, както и единствената (средно училище) „Гимназия” и „Културния центар”, а в неговия състав са библиотеката „Христо Ботев” , медиите РТВ Босилеград и фолклорен състав на центъра на културата.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker