[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Дукат


Дукат


Дукат е село в община Босилеград, и се намира във високопланински район между планините Доганица и Дукат западно от градското селище Босилеград. Повърхността на селото е 2857,75 хектара, а гъстотата на населеността е 8,9 житела на км2, докато надморската височина на селото е около 1330 метра. Село Дукат граничи със следните села: Горна Любата, Долна Любата, Црнощица и Назърица и се състои от голям брой разчупени и значително отдалечени махали, някои от които са напълно празни. Махалите на селото са : Вертевица, Смилянинци, Коничка река, Горна махала, Кутлинци, Вадница, Ружници, Црепиновци, Дудинци, Сарниинци, Веселкинци. В село Дукат се намира и храмът „Света Богородица”.

Според преброяването от 2002 година село Дукат е имало 397 жители, а според преброяването от 2011 година има 253 жители

Според преброяването от 2002 година във село Дукат са живяли 344 пълнолетни житела, а средната възраст на жителите е 48,9 години (44,5 за мъжете и 54,5 за жените).

Селото има 148 домакинства, а средния брой на членовете в едно домакинство е 2,68 члена. Населението на селото е много нехпмогенно, а през последните три преброявания се отбелязва спад в броя на населението.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker