[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Млекоминци

Млекоминци

Млекоминци е цело в община Босилеград, намиращо се на юг от градското селище Босилеград. Поврхността на селото е 984,12 хектара, а гъстотата на населеността е 9 житела на км2, докато надморската височина на селото е около 898 метра. Млекоминци граничи със селата Радичевци, Белут, Ресен, Рибарци, Бранковци, Бресница и Буцалево, а махалите на селото са Джоринци, Шупарци, Костенец и Река.

Според преброяването на населението от 2002 година във село Млекоминци е имало 124 жители, а според преброяването от 2011 година е имало 89 жители.

Според преброяването на населението от 2002 година във село Млекоминци живеят 104 пълнолетни жители, а средната възраст на населението е 44,5 години (42,1 за мъжете и 46,3 за жените). Селото е имало 45 домакинства, докато средния брой лица в едно домакинство е 2,76. Населението на селото е много нехомогенно, а през последните три преброявания се отбелязва спад на населението. 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker