[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Долна Любата

Долна Любата

Долна Любата е село в община Босилеград и се намира западно от Босилеград, на пътя Бесна Кобила – Враня. Повърхността на селото е 3809,50 хектара, а гъстотата на населеността е 6.9 житела на км2, докато надморската височина на селото е около 993 метра. Село Долна Любата се граничи със следните села: Долна Ръжана, Горна Лисина, Гложие, Црнощица, Дукат, Горна Любата и Мусул. Селото се намира от части на брега на Любатска река в кояато се вливат: от лявата страна потоците Козйи дол и Широки дол, а от десната страна – Криви дол и Ранин дол. Центара на селото се намира на левия бряг на Любатска река в близост до устието на Козийдолския поток. Долна Любата традиционално село с разбити махали, а най-далечната махала на селото е махала Брзаци, която се намира в Козий дол, под върха Валози. В близост на Козий дол се намират и махалите: Джурчовци, Кочаревци, Царковица, Кулинци, Долинци (Долинаре), Топузова (Топузовци) , Шуманова (Шумане), Дураци и Петковица. В центара на селото е махалата Село, в кояато се намира и местната черква и административните сгради. В широката част са: Стругалница, Богдановци, Кокошаре, Търновци и Соленици. На десния брег е Видимска (Вининска) махала Гащевица. Другите махали на село Долна Любата са: Турско Осое (Бубевци), Бела Вода, Клачйе, Шуглевци, Мишинци, Цвеинци и Кръст. Махала Клисура е в долината на реката, а в миналото три къщи са били на левия бряг. Климатът на махалите е рзличен, защото се намира на различната надморска височина. Във селото Долна Любата се намира храмът „Свети Спас”, построен 1875 година.

 

Според преброяването от 2002 година е имало 395 житела, а според преброяването от 2011 година има 262 житела. Някои от тези махали днес са на път да бъдат изпразнени по отношение на населението.

Според преброяването от 2002 година във село Долна Любата живеят 353 възрастни житела , а средната възраст на населението е 48.3 години ( 45.7 за мъжете и 50.9 за жените). В селото има 149 домакинства, а средния брой на членовете на едно е 2.65 члена. Населението на селото е много нехомогенно, а през последните три преброявания се отбелязва спад в броя на населението.

   Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker