[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > За Босилеград > Селища > Долно Тлъмино

Долно Тлъмино

Долно Тлъмино е село в община Босилеград на юг от градското селище Босилеград. Повърхността на селото е 1840,50 хектара, а гъстотата на населеността е 9 житела на км2, докато надморската височина на селото е около 1086 метра. Долно Тлъмино граничи със следните села : Бистар, Горно Тлъмино, Ярешник, а с една своя част се насланя на държавната граница. Махалите на Долно Тлъмино са: Присойе, Мановци, Терзийска махала, Клинчарска махала, Косовска, Цретнево, Японска, Татаровска махала, Река и Дрндупци. В село Долно Тлъмино се намира храмът „Св. Георги”.

Според преброяването от 2002 година е имало 211 жители, а според преброяването от 2011 година има 163 жители.

Според преброяването от 2002 година в уреждането на Долно Тлъмино живеят 164 възрастни жители, а средната възраст на населението е 42,1 години ( 40,0 за мъжете и 44,0 за жените). Селото е имало 74 домакинства, а средния брой на членовете в едно домакинство е 2,85 члена. Населението на селото е много нехомогенно, а през последните три преброявания, се отбелязва спад в броя на населението.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker